ΑΡΘΡΙΚΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ

articular cartilage:  Αρθρικός χόνδρος που καλύπτει τις τελικές επιφάνειες των οστών στις αρθρώσεις.


Ο αρθρικός χόνδρος ή υαλοειδής χόνδρος καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες και αποτελεί μια λεία και στιλπνή κατασκευή. Η κίνηση των αρθρώσεων οφείλεται στις ιδιαίτερες ιδιότητες του χόνδρου όπως ο εξαιρετικά χαμηλός δείκτης τριβής καθώς και η ικανότητα της σωστής κατανομής των φορτίων που δέχεται.
Ο αρθρικός χόνδρος αποτελείται από χονδροκύτταρα τα οποία παράγουν μεγάλες ποσότητες κολλαγόνου τύπου ΙΙ, τα οποία βρίσκονται σε περιβάλλον με προτεογλυκάνες και ίνες ελαστίνης. Οι τύπου των χόνδρων που συναντώνται στο ανθρώπινο σώμα είναι τριών ειδών και αυτό καθορίζεται από την αναλογία των προαναφερθέντων συστατικών του.
Ο χόνδρος δεν περιέχει αιμοφόρα αγγεία και η διατροφή των χονδροκυττάρων γίνεται μέσω της διάχυσης των θρεπτικών συστατικών που συναντώνται μέσα στην άρθρωση.
Η αναγεννητική του ικανότητα σε σχέση με τους άλλους ιστούς είναι εξαιρετικά χαμηλή.

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Οι βλάβες του αρθρικού χόνδρου στον πληθυσμό είναι αποτέλεσμα μεγάλων φορτίων που ασκούνται οξέως ή σε χρόνια βάση στην άρθρωση και συνδέονται κυρίως με αθλήματα έντονης σωματικής δραστηριότητας. Οι βλάβες αυτές διαθέτουν χαμηλό δυναμικό επούλωσης και το εναπομείναν κενό του χόνδρου στην άρθρωση δημιουργεί συμπτώματα πόνου, οιδήματος καθώς και μηχανική εμπλοκή και οδηγούν συνήθως στην απόσυρση του ατόμου από τις σωματικές δραστηριότητες.

Αν η βλάβη του χόνδρου παραμείνει δίχως θεραπεία θα οδηγήσει σε χρόνια εκφύλιση της άρθρωσης – πρόωρη οστεοαρθρίτιδα- και ανάπτυξη δυσλειτουργίας.
Πρόσφατα αναπτύχθηκαν και τελειοποιήθηκαν πολλές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των βλαβών του χόνδρου οι οποίες δίνουν σημαντική λύση στην ομαλή εξέλιξη και πορεία της υγείας του ασθενούς.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Οι ασθενείς με τοπικές βλάβες του αρθρικού χόνδρου συνήθως αναφέρουν πόνο στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα. Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να επιδεινώσει το άλγος και να εμφανιστεί και οίδημα στην πάσχουσα άρθρωση.
Κατά τη ψηλάφηση μπορεί να διαπιστωθεί συλλογή υγρού ενδαρθρικά καθώς και αύξηση της θερμοκρασίας η οποία οφείλετε στην φλεγμονώδη διαδικασία.

Το εύρος κίνησης της άρθρωσης μπορεί να είναι εντελώς φυσιολογικό ειδικά στα πρώτα στάδια της πάθησης. Παρεμπόδιση της κίνησης και εμπλοκή της άρθρωσης μπορεί να εμφανιστεί σε περίπτωση που το κομμάτι του χόνδρου έχει αποσπαστεί και βρίσκεται ως ελεύθερο σώμα μέσα στην άρθρωση.

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η ακτινογραφία της άρθρωσης είναι η πρώτη εξέταση που γίνεται. Στα κάτω άκρα η λήψη γίνεται με τον ασθενή στην όρθια στάση ώστε το βάρος του σώματος να αναδείξει τον ανατομικό και μηχανικό άξονα του κάτω άκρου.

 

Ακτινογραφία του γόνατος.  Βλάβη του αρθρικού χόνδρου.

Η μαγνητική τομογραφία αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για την διερεύνηση των βλαβών του χόνδρου ειδικά σε περίπτωση που ο απλός ακτινολογικός έλεγχος είναι φυσιλογικός. Με την εξέταση αυτή αξιολογείται η έκταση αλλά και το βάθος της βλάβης, παράγοντες που θα καθορίσουν και την επιλογή της θεραπευτικής μεθόδου.

Μαγνητική τομογραφία.  Το βέλος δείχνει τη βλάβη του αρθρικού χόνδρου στην μηριαία τροχιλία του γόνατος.

Μαγνητική τομογραφία του γόνατος.  Bλάβη του αρθρικού χόνδρου.


Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής& Αθλητικών Κακώσεων ESSKA, Γενεύη, Ελβετία

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: 

ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΟΥ

Η θεραπεία με αυτόλογα (δηλαδή του ίδιου του ασθενούς) βλαστοκύτταρα αντιπροσωπεύει μια υποσχόμενη νέα προοπτική στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της αναγεννητικής ιατρικής και αποτελεί σήμερα την καλύτερη εναλλακτική μέθοδο για την αναγέννηση των ιστών. Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν πρόδρομες μορφές όλων των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος και κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε χονδροκύτταρα επιδιορθώνοντας με τον τρόπο αυτό τα ελλείμματα του αρθρικού χόνδρου που προέρχονται από τραυματισμό της άρθρωσης ή λόγω της διαχωριστικής οστεοχονδρίτιδας.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Συντηρητική αγωγή

Οι ασθενείς με οξείες τραυματικές βλάβες του αρθρικού χόνδρου αντιμετωπίζονται άμεσα. Στις περισσότερες περιπτώσεις συνοδεύονται και με συνδεσμικές βλάβες της άρθρωσης οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στο θεραπευτικό πλάνο.

Ασθενείς με χρόνιες ή εκφυλιστικές βλάβες του χόνδρου αρχικά αντιμετωπίζονται συντηρητικά για τουλάχιστον 12 εβδομάδες. Η θεραπεία περιλαμβάνει αλλαγή των δραστηριοτήτων του ατόμου με περιορισμό αυτών, φυσικοθεραπεία, φαρμακευτική αγωγή (αντιφλεγμονώδη φάρμακα, χονδροπροστατευτικά φάρμακα, ενδαρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξέως).
Αν η συντηρητική αγωγή δεν αποδώσει τότε η λύση είναι η χειρουργική αντιμετώπιση.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΧΕΙΡΟΥΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Ορθοπαιδική χειρουργική έφτασε σήμερα να διαθέτει πολλές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών στις αρθρώσεις.

Τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής αντιμετώπισης συνοψίζονται:
 

  • Οριστική θεραπεία
  • Γρήγορη κινητοποίηση μετά τη χειρουργική επέμβαση
  • Πρόληψη της εκτεταμένης φθοράς της άρθρωσης που προκαλεί η νόσος αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά.
  • Ταχεία επιστροφή στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Η τεχνική των μικροκαταγμάτων σε Διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα σε άνδρα 40 ετών.

Σχηματική τεχνική θεραπείας των βλαβών του αρθρικού χόνδρου με μικροκατάγματα και επίθεμα κολλαγόνου AMIC technique

Η μέθοδος των μικροκαταγμάτων σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικού υποστρώματος κολλαγόνου (μέθοδος ΑΜΙC)

Η τεχνική των μικροκαταγμάτων θεωρείται η πρώτη θεραπευτική προσέγγιση των βλαβών του χόνδρου που αφορά σε βλάβη ολικού πάχους αυτού. Η έκταση της βλάβης δεν πρέπει να ξεπερνά 3–4 τετ. εκ. να είναι μεμονωμένη και ο υπόλοιπος αρθρικός χόνδρος της άρθρωσης να είναι δίχως σημαντικές φθορές. Ενδείκνυται σε νέους και δραστήριους ασθενείς.

Σε μεγαλύτερους ανθρώπους η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερης έκτασης βλάβες του αρθρικού χόνδρου.

Eφαρμογή του ειδικού εξαρτήματος για τη δημιουργία μικροκαταγμάτων

Τα μικροκατάγματα έχουν δημιουργηθεί.

Μέσα από τις οπές που διανοίχθηκαν προέρχεται το αίμα το οποίο περιέχει ουσίες για την δημιουργία νέου αρθρικού χόνδρου.

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

Η τεχνική αυτή έχει τεκμηριωθεί παγκοσμίως για τη θεραπεία των χόνδρινων και οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων. Οι οστεοχόνδρινοι κύλινδροι λαμβάνονται από περιοχές της άρθρωσης που δεν λαμβάνουν μεγάλα φορτία και μεταφέρονται στις περιοχές της βλάβης και ενσφηνώνονται εκεί.

Οι παρουσία εστιακής και μεμονωμένης βλάβης του αρθρικού χόνδρου διαμέτρου 1-4 τετ.εκ. αποτελεί τη κυριότερη ένδειξη εφαρμογής της τεχνικής.
Χρειάζεται μια χειρουργική επέμβαση για την ολοκλήρωση της τεχνικής.

  

Λήψη των μοσχευμάτων από την άνω έξω επιφάνεια της άρθρωσης και τοποθέτηση των κυλίνδρων στο έλλειμμα (δεξιά).  (Operative technique Sports Knee Surgery, Saunders Publication)

Τοποθέτηση των οστεοχόνδρινων κυλίνδρων στην περιοχή του ελλείμματος.

Εφαρμογή τριών οστεοχόνδρινων κυλίνδρων στην περιοχή του ελλείμματος.  (Μaster Techniques in Orthopeaedic Surgery.  Knee reconstruction 3rd edition).

Λήψη οστεοχόνδρινων κυλίνδρων από την άνω αριστερά περιοχή και τοποθέτηση στο κάτω δεξιά (6 κύλινδροι).

Αντενδείξεις εφαρμογής της τεχνικής:

• Γενικευμένη αρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Φλεγμονώδεις παθήσεις και όγκοι
• Ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών
• Οστεοχόνδρινα ελλείμματα βαθύτερα των 10 χιλιοστών

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Το οστεοχόνδρινα αλλομοσχεύματα (μοσχεύματα που λαμβάνονται από πτωματικό δότη), έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία στην αντιμετώπιση των οστεοχόνδρινων βλαβών που οφείλονται σε οξύ τραυματισμό, διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα, και οστεονέκρωση.

Οι ενδείξεις της εφαρμογής της μεθόδου είναι:

  • Μεμονωμένη συμπτωματική βλάβη στον μηριαίο κόνδυλο, το κνημιαίο πλατών, μηριαία τροχιλία ή την επιγονατίδα.
  • Η Ηλικία του ασθενούς να μην υπερβαίνει τα 50 έτη
  • Η διάμετρος της βλάβης να είναι από 15 έως 35 χιλιοστά.

Οι ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδες φλεγμονώδους αιτιολογίας (ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα), καθώς επίσης και άνθρωποι με παχυσαρκία δεν αποτελούν κατάλληλοι υποψήφιοι για την εφαρμογή της μεθόδου.

Αλλομόσχευμα (πτωματικό γόνατος),  Στοχοποίηση του τμήματος δότη του οστεοχόνδρινου κυλίνδρου.

Σταθεροποίηση του αλλομοσχεύματος και λήψη του κυλίνδρου.

Κύλινδρος αλλομοσχεύματος έτοιμο προς μεταμόσχευση.

Τοποθέτηση του αλλομοσχεύματος στο σημείο της χόνδρινης βλάβης του ασθενούς.
(Operative techniques, Sports Knee Surgery, Saunders Publications)

Το μόσχευμα έχει τοποθετηθεί με τεχνική press-fit.

Μαγνητική τομογραφία γόνατος.  Το αλλομόσχευμα έχει τοποθετηθεί με επιτυχία στον μηριαίο κόνδυλο.

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Η μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων αποτέλεσε τα τελευταία χρόνια μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στο χώρο της οθροπαιδικής και συνεχώς αποδεικνύει ότι αποτελεί μια μέθοδο υποσχόμενη για την αναδημιουργία χόνδρου (hyaline-like cartilage), που μιμίται τις εμβιομηχανικές και φυσικές ιδιότητες του υαλοειδούς χόνδρου.

Η επιλογή των ασθενών:

• Με επίμονη συμπτωματολογία (πόνος, δυσλειτουργία).

• Ηλικίες από 15-55 ετών.

• Τα ελλείμματα του χόνδρου δεν πρέπει να οφείλονται σε οστεοαρθρίτιδα ή ρευματοειδή αρθρίτιδα και η έκταση της βλάβης να είναι μεταξύ 2-12 τετ.εκ.

• Μεμονωμένη ή και πολυεστιακή βλάβη του αρθρικού χόνδρου.

• Στις περιπτώσεις εκείνες με διαταραχές του κνημομηριαίου άξονα (ραιβότητα ή βλαισότητα του γόνατος), η μεταμόσχευση πρέπει να συνοδευτεί και με τη κατάλληλη οστεοτομία διόρθρωσης στον ίδιο χειρουργικό χρόνο, για βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων του ασθενούς.

Βλάβη του αρθρικού χόνδρου.  Αρθροσκοπική αξιολόγηση.

Μέτρηση της χόνδρινης βλάβης κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπισης.

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης των χονδροκυττάρων περιλαμβάνει δύο στάδια.

1ο Στάδιο: Αρθροσκοπική λήψη χονδροκυττάρων (200-500mg) από τον ίδιο τον ασθενή και αποστολή αυτών για καλλιέργεια σε εξειδικευμένο κέντρο στο εξωτερικό. Η καλλιέργεια των χονδροκυττάρων γίνεται με ειδικές τεχνικές και χρειάζεται 4-5 εβδομάδες.

2ο Στάδιο: Αρθροσκοπική τοποθέτηση των καλλιεργημένων αυτομοσχευμάτων ή τοποθέτησή τους με διάνοιξη της άρθρωσης με μικρή τομή αναλόγως το σημείο του ελλείμματος και της έκτασης αυτού (mini open operation).

Μετά τη φάση αυτή ο ασθενής ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης της άρθρωσης που διαρκεί από 6-12 εβδομάδες. Μετά το πέρας 6-12 μηνών θα επέλθει η ωρίμανση του νέου χόνδρου και θα δώσει τη δυνατότητα πλέον στον ασθενή να επιστρέψει πλήρως στις δραστηριότητές του.

Καθαρισμός της χόνδρινης βλάβης με ειδικά ξέστρα.


Η χόνδρινη βλάβη έχει καθαριστεί και είναι έτοιμη να δεχθεί το αυτόλογο μόσχευμα χονδροκυττάρων.


Η καλλιέργεια των χονδροκυττάρων σε ειδικό φιλμ.


Μορφοποίηση των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων για την ακριβή τοποθέτησή των στο έλλειμμα της άρθρωσης.


Τα χονδροκύτταρα είναι έτοιμα προς μεταμόσχευση.


Τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα έχουν τοποθετηθεί  και έχουν καλύψει το χόνδρινο έλλειμμα.


Εκτεταμένη βλάβη του αρθρικού χόνδρου.  Προετοιμασία της χόνδρινης βλάβης του μηριαίου κονδύλου.


Τοποθέτηση των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων.

Τα πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης των αυτόλογων χονδροκυττάρων είναι:

• Η χειρουργική επέμβαση διαρκεί περίπου 30-45 λεπτά και μπορεί να γίνει με αρθροσκοπική ή ανοιχτή μέθοδο με πολύ μικρή χειρουργική τομή (mini open). Αυτό σημαίνει αμέσως ότι και η χρονική διάρκεια της αναισθησίας θα είναι μικρότερη.

• Εφαρμόζεται και σε οστεοχόνδρινα ελλείμματα >2 τετραγωνικών εκατοστών ενώ άλλες μέθοδοι δεν μπορούν να καλύψουν μεγάλα κενά στον αρθρικό χόνδρο.

• Μικρότερο διάστημα παραμονής στο Νοσοκομείο

• Μικρότερη περίοδος φαρμακευτικής μετεγχειρητικής αγωγής

• Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ λιγότερος σε σύγκριση με άλλες παρεμβατικότερες μεθόδους.

• Το χρονικό διάστημα για την αποκατάσταση της άρθρωσης του ασθενούς είναι πολύ μικρότερο το οποίο σημαίνει ότι ο ασθενής θα επιστρέψει πολύ γρήγορα στις καθημερινές του ασχολίες επαγγελματικές ή αθλητικές.

• Εφαρμόζεται και σε εφήβους σε αντίθεση με άλλες θεραπευτικές μεθόδους οι οποίες δεν ενδείκνυνται σε νέα άτομα.

Η μέθοδος αρχικά εφαρμόστηκε στην άρθρωση του γόνατος, σταδιακά περιελήφθει και η άρθρωση της ποδοκνημικής και σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί στις περισσότερες αρθρώσεις του σώματος.

Μελέτες που έχουν λάβει χώρα σε παγκόσμια κλίμακα αναδεικνύουν τη θεραπευτική αυτή μέθοδο αντιμετώπισης των οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων ως αποτελεσματική και σήμερα εφαρμόζεται σε όλες τις εξελιγμένες χώρες στο κόσμο.

Η σωστή επιλογή των ασθενών καθώς η ακριβής προεγχειρητική αξιολόγηση αυτών, και η συμόρφωση τους στο μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, αποτελούν αναμφίβολα τους παράγοντες επιτυχίας της σύγχρονης θεραπευτικής αυτής μεθόδου.

Το έλλειμμα του χόνδρου έχει καλυφθεί με τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα.

Η διαδικασία έχει τελειώσει.  Η κίνηση του γόνατος είναι φυσιολογική.

 

Άνω εικόναΗ βλάβη του χόνδρου είναι εμφανής στον μηριαίο κόνδυλο.
Κάτω εικόνα:         Κάλυψη της βλάβης με χονδροκύτταρα.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Η παγοθεραπεία ανακουφίζει τον μετεγχειρητικό πόνο για τις πρώτες 7 ημέρες.
Η βάδιση επιτρέπεται με την υποβοήθηση βακτηριών (10% του σωματικού βάρους πατάει ο ασθενής) τις πρώτες 6-8 εβδομάδες. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος επιτρέπεται η πλήρης φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους. Ασθενείς με βλάβες έκτασης μικρότερης του ενός τετ.εκ. μπορεί να το φορτίσει πλήρως και νωρίτερα από τις 6 εβδομάδες.

Η χρήση του νάρθηκα δεν θεωρείται απαραίτητη σε ασθενής με πλήρη συμμόρφωση στις οδηγίες. Σε ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται ειδικός λειτουργικός νάρθηκας αποφόρτισης του διαμερίσματος της άρθρωσης που βρίσκεται η βλάβη.

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ

Μετεγχειρητικά, λειτουργικός νάρθηκας με εύρος κίνησης 0º - 90º. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά την επόμενη μέρα του χειρουργείου με ενδυνάμωση του τετρακέφαλου μυ (ισομετρικές συσπάσεις, ισοτονικές συσπάσεις). Έμφαση δίνεται στο εύρος κίνησης της άρθρωσης καθώς και στο περιορισμό του μετεγχειρητικού οιδήματος. Απελευθέρωση του εύρους κίνησης του νάρθηκα μετά τη πρώτη εβδομάδα επιτρέπει στον ασθενή άσκηση του γόνατος σε πλήρες εύρος κίνησης.

Η βάδιση γίνεται με με την υποβοήθηση βακτηριών (πατερίτσες), και μόνο ακουμπά στο έδαφος το χειρουργημένο κάτω άκρο για 6 εβδομάδες. Μετά τις 6 εβδομάδες γίνεται κλινική επανεκτίμηση του ασθενούς και επιτρέπεται σταδιακή αύξηση της φόρτισης του σκέλους.  Αφαίρεση νάρθηκα.

Μετά τη 12η εβδομάδα η φυσικοθεραπεία επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των μυών του κάτω άκρου (τετρακέφαλος, δικέφαλος μηριαίος, γαστροκνήμιος μυς). Η επιστροφή του ατόμου σε αθλήματα σωματικής επαφής θα γίνει 12 μήνες μετά την επέμβαση.

 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΩΝ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

Αμέσως μετά το χειρουργείο ξεκινά το πρόγραμμα αποκατάστασης του ασθενούς με την παθητική κινητοποίηση του γόνατος. Επιτρέπεται η κίνηση της άρθρωσης σε πλήρες εύρος άμεσα εκτός αν έχει γίνει και άλλη παρέμβαση στην άρθρωση όπως συρραφή του μηνίσκου, πλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου ή διορθωτική οστεοτομία.
Επιτρέπεται η απλή επαφή του χειρουργημένου σκέλους δίχως φόρτιση για τις πρώτες 6-8 εβδομάδες. Η βάδιση γίνεται με βακτηρίες (πατερίτσες).

Ο λειτουργικός νάρθηκας δεν θεωρείται απαραίτητος εκτός αν έχει προηγηθεί οστεοτομία.
Η φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους γίνεται σταδιακά μετά τις 6 πρώτες εβδομάδες και ο ασθενής φορτίζει πλήρως από τον 2ο -4ο μήνα μετεγχειρητικά.
 

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Μετά την επέμβαση της αυτόλογης μεταμόσχευσης των χονδροκυττάρων ο ασθενής δεν πατά το χειρουργημένο κάτω άκρο για τις πρώτες 6 μετεγχειρητικές εβδομάδες. Η χρήση βακτηριών είναι απαραίτητη για την υποβοήθηση της βάδισης.
Μετά τις 6 εβδομάδες ο ασθενής φορτίζει το χειρουργημένο άκρο σταδιακά και αποδεσμεύεται από τις πατερίτσες.
Η φυσικοθεραπεία ξεκινά τη 2η μετεγχειρητική ημέρα με παθητική κινητοποίηση του γόνατος ως την 4η εβδομάδα. (υπό την καθοδήγηση του φυσικοθεραπευτή).

Μετά την 6η εβδομάδα και ως τη 12η εβδομάδα μετά το χειρουργείο ο ασθενής δίνει πλήρη φόρτιση στο σκέλος και η άρθρωση κινείται σε πλήρες εύρος.
Η φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις (ενεργητικές και ασκήσεις με σταδιακά αυξανόμενη αντίσταση) για την ενδυνάμωση των μυών (τετρακέφαλου, δικέφαλου μηριαίου, γαστροκνημία).

Από τη 12η εβδομάδα και πέρα η μυϊκή ενδυνάμωση με ασκήσεις με αντίσταση είναι πιο εντατική. Η επιστροφή στη πλήρη δραστηριότητα (αθλητική) λαμβάνει μέρος μετά από 8-12 μήνες από το χειρουργείο.