ΠΙΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Dr. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΔΕΛΗΣ

Οι εξελίξεις στην Ορθοπαιδική είναι εντυπωσιακές. Σχεδόν σε κάθε άρθρωση, σε κάθε σύστημα μυών οστών και συνδέσμων του ανθρώπινου σώματος όπως το ισχίο, το γόνατο το πόδι, είμαστε σε θέση πλέον να δώσουμε θεραπευτικές λύσεις πιο αποτελεσματικές και πιο ανθεκτικές στον χρόνο.  Η κατανόηση των διαφορετικών αναγκών του κάθε ασθενούς από τον αθλητή, τον χειριστή του υπολογιστή ως τον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας, οδηγεί και σε διαφορετικού σχήματος συντηρητικής ή επεμβατικής θεραπείας.
Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε τις νέες, προηγμένες - ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μεθόδους FAST TRACK όπως η νέα ρομποτική αρθροπλαστική του γόνατος ROSA, η εξατομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος PERSONA, η αναίμακτη αρθροπλαστική του ισχίου ελαχιστης επεμβατικότητας ALMIS  και η αρθροσκοπική χειρουργική στις αθλητικές κακώσεις ως τις νέες κυτταρικές θεραπείες με αυτόλογα βλαστοκύτταρα και αυτόλογες πρωτεϊνικές θεραπείες, για τις βλάβες του αρθρικού χόνδρου, των τενόντων και των μυών τις οποίες εφαρμόζουμε με επιτυχία.  Επισκεφτείτε επίσης την arthrohealclinic.gr

Εύχομαι καλή ανάγνωση και καθημερινή φροντίδα της υγείας σας.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image