ΑΓΚΩΝΑΣ

Ο ΑΓΚΩΝΑΣ

Η άρθρωση του αγκώνα αποτελείται από τρία οστά, το βραχιόνιο την κερκίδα και την ωλένη. Η κερκίδα και η ωλένη σχηματίζουν το αντιβράχιο περιφερικά του αγκώνα, ενώ το βραχιόνιο οστούν βρίσκεται κεντρικά της άρθρωσης.

Τα τρία οστά συνδέονται μεταξύ τους με ισχυρούς συνδέσμους έτσι ώστε να μπορεί η άρθρωση να επιτελεί τις ανατομικές κινήσεις όπως κάμψη και έκταση, πρηνισμό και υπτιασμό κινήσεις οι οποίες επιτρέπουν στο χέρι να γυρνάει προς κάθε κατεύθυνση.

Στον αγκώνα συναντώνται τα τρία μεγάλα νεύρα του άνω άκρου, το κερκιδικό νεύρο που περνά από την έξω επιφάνεια του αγκώνα, το ωλένιο νεύρο από την έσω επιφάνεια του αγκώνα και το μέσο νεύρο στην πρόσθια επιφάνεια της άρθρωσης.

Η βραχιόνια αρτηρία διαχωρίζεται σε δυο βασικούς κλάδους τη ωλένια και κερκιδική αρτηρία η οποίες μεταφέρουν το αίμα προς το αντιβράχιο και το χέρι.

Η άρθρωση του αγκώνα αποτελεί συχνό σημείο τραυματισμού του άνω άκρου ιδιαίτερα κατά τη πτώση του ατόμου το οποίο για λόγους προστασίας προτάσσει τα άνω άκρα του.

Οι κακώσεις του αγκώνα είναι ιδιαίτερα συχνές στους αθλητές αλλά και στην παιδική ηλικία λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων των δυο αυτών ομάδων.

Η σωστή και ακριβής αντιμετώπιση – συντηρητική με γύψο ή χειρουργική - ενός κατάγματος ή εξαρθρήματος αποτελεί σαφή προϋπόθεση για ορθή λειτουργία της άρθρωσης και την πρόληψη εμφάνισης μετατραυματικών επιπλοκών στο εγγύς και απώτερο μέλλον (μετατραυματική αρθρίτιδα, παραμόρφωση του άξονα του άνω άκρου κ.α.).


Φυσιολογική ακτινογραφία του αγκώνα σε πλάγια και πρόσθια προβολή.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image