ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ

ΑΙΜΑΓΓΕΙΩΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ

Κορίτσι 5 ετών με οίδημα στο αριστερό γόνατο και πόνο τα οποία ξεκίνησαν σε ηλικία 3,5 ετών.  Η μικρή ασθενής εμφάνισε κατά καιρούς έντονο οίδημα (πρήξιμο) στο αριστερό γόνατο με φλεγμονώδη στοιχεία όπως αυξημένη ερυθρότητα και αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας της πάσχουσας άρθρωσης. Περιορισμός της κάμψης του γόνατος κατά τις τελικές μοίρες συνοδευόμενο με έντονο άλγος.  Η πρώτη διάγνωση που τέθηκε ήταν νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα ως την ηλικία των 5 ετών όπου η μαγνητική τομογραφία του γόνατος ανέδειξε την εξεργασία. Κατά την κλινική εξέταση υπήρχε ψηλαφητή ευκίνητη μάζα δίχως να προκαλεί έντονο πόνο στο παιδί.


Κορίτσι 5 ετών με ψηλαφητή μάζα στο αριστερό γόνατο εσωτερικά (βέλος)


Ο ακτινολογικός έλεγχος των γονάτων αναδεικνύει μάζα στα μαλακα μόρια στην εσωτερική πλευρά του γόνατος αριστερά (κύκλος)


MRI αριστερού γόνατος.  Ανάδειξη πολυλοβωτού μορφώματος στην έσω και άνω περιοχή της άρθρωσης


Υπερηχογράφημα γόνατος.  Ανάδειξη μορφώματος στο γόνατο

Μετά από την παρακλινική και κλινική μελέτη της μικρής ασθενούς, λήφθηκε η απόφαση της αρθροσκόπησης της άρθρωσης του αριστερού γόνατος για να γίνει η αξιολόγηση της επέκτασης της μάζας και τις τυχόν βλάβες που έχει προκαλέσει στον αρθρικό χόνδρο.  Κατόπιν διενεργήθηκε ανοιχτή χειρουργική επέμβαση για την αξιολόγηση και τον καλύτερο έλεγχο των τυχόν μεγάλων τροφοφόρων αγγείων της μάζας και βεβαια την οριστική εξαίρεση αυτής με ασφάλεια.


Αρθροσκοπική εικόνα της μάζας.  Η εικόνα είναι τυπική της αιμαγγειωματώδους φύσης της μάζας


Η αγγειωματώδης μάζα μετά την αφαίρεσή της.  Το μέγεθος έχει μικρύνει αισθητά λόγω του ότι έχει αφαιρεθεί το αίμα από το εσωτερικό της

Το παρασκεύασμα στάλθηκε για ιστολογική εξέταση όπου και διαγνώστηκε αιμαγγείωμα του γόνατος.  Η ασθενής δεν έλαβε καμίας μορφής επικουρική θεραπεία μετά το χειρουργείο.


Τέσσερις μήνες μετά το χειρουργείο


Η κινητικότητα της άρθρωσης είναι πλήρης και εντελώς ανώδυνη

Η παρακολούθηση της μικρής ασθενούς συνεχίστηκε σε εντατικούς ρυθμούς δύο χρόνια μετά τη χειρουργική επέμβαση.  Το κορίτσι δεν εμφάνισε καμία υποτροπή της νόσου, δεν ξαναδημιουργήθηκε δηλαδή η μάζα.  Το εύρος κίνησης της άρθρωσης επανήλθε 100% και ο πόνος εξαφανίστηκε δια παντός.  Τα φαινόμενα εξάρσεως της άρθρωσης με οίδημα, αύξηση της θερμοκρασίας και η ερυθρότητα του γόνατος που εμφάνισε ανά τακτά χρονικά διαστήματα δεν εμφανίστηκαν ξανά ποτέ μετά το χειρουργείο.  Η αρχική διάγνωση που τέθηκε ως νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα ήταν λανθασμένη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε λάθους θεραπευτικούς δρόμους με λήψη φαρμάκων τα οποία δεν θα είχαν κανένα αποτέλεσμα στο αιμαγγείωμα.

Το αιμαγγείωμα αποτελεί έναν καλοήθη όγκο που προέρχεται από τον αγγειακό ιστό.  Μετά την επιτυχημένη χειρουργική αφαίρεσή του τα ποσοστά υποτροπής είναι εξαιρετικά χαμηλά.  Σε μεγάλα αιμαγγειώματα που το τροφοφόρο αρτηριακό στέλεχος είναι μεγάλο μπορεί να υπάρξει ανάγκη εμβολισμού αρχικά και ύστερα χειρουργική εξαίρεσή του.
 

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image