ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ - ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΝΗΜΗΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ - ΡΑΙΒΟΤΗΤΑ.  ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ ΚΝΗΜΗΣ

Άνδρας 48 ετών με έντονη παραμόρφωση των γονάτων  – ραιβά γόνατα – και οστεοαρθρίτιδα στο έσω διαμέρισμα της άρθρωσης.  Αναφέρει έντονο άλγος στην εσωτερική πλευρά του γόνατος (έσω διαμέρισμα), το οποίο παρουσιάζεται κατά την διάρκεια επιτέλεσης των καθημερινών δραστηριοτήτων αλλά και στα διαστήματα της ηρεμίας του ασθενούς. 
Κατά τον κλινικό έλεγχο διαπιστώθηκε πόνος στην εσωτερική πλευρά του γόνατος λόγω της βαριάς οστεοαρθρίτιδας που έχει ήδη αναπτυχθεί παρά την ηλικία του ασθενούς.  Επίσης το γόνατο παρουσιάζει μειωμένο εύρος κίνησης (μείωση της έκτασης του γόνατος).
Ο ασθενής αναφέρει ότι παρουσιάζει λειτουργικές δυσκολίες κατά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες λόγω του αυξανόμενου πόνου στο γόνατο που επιδεινώνεται με το πέρας του χρόνου.
Κατά την όρθια στάση παρατηρούμε την παραμόρφωση των γονάτων (γόνατα ‘δίκην παρένθεσης’) το οποία αναφέρει ο ασθενής ότι τα έχει από την πρώτη νεανική ηλικία.


Άντρας 48 ετών με έντονη παραμόρφωση των γονάτων σε ραιβότητας ιδίως το δεξί κάτω άκρο.  Ο μηχανικός άξονας του άκρου έχει επηρεαστεί σοβαρά δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο επιφόρτισης της εσωτερικής πλευράς του γόνατος (έσω διαμέρισμα) και εμφάνιση πρόωρης εκφυλιστικής οστεοαρθρίτιδας σε νεαρή σχετικά ηλικία.

Ο ακτινολογικός έλεγχος των γονάτων αναδεικνύει το πρόβλημα της αρθρίτιδας στο έσω διαμέρισμα του γόνατος.  Η αξιολόγηση του μηχανικού άξονα των κάτω άκρων θεωρείται απαραίτητη.


Αρθρίτιδα στο έσω διαμέρισμα των γονάτων (βέλη)


Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει τη βλάβη του αρθρικού χόνδρου καθώς και την κατάσταση των μηνίσκων και των μαλακών μορίων


Η μέτρηση του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης και με την υποβοήθηση του ακτινοσκοπικού μηχανήματος είναι απαραίτητη για την διόρθωση αυτού (κόκκινη γραμμή αποτελεί την ράβδο που ελέγχει τη διόρθωση του μηχανικού άξονα διεγχειρητικά)


Τοποθέτηση ειδικής πλάκας οστεοτομίας (οστεοτομία βλαισότητας της κνήμης).  Στο κενό του οστού εφαρμόζονται αλλομοσχεύματα και αυτομοσχεύματα


Ακτινολογικός έλεγχος αμέσως μετά το χειρουργείο


Εφαρμογή λειτουργικού νάρθρηκα στο χειρουργημένο γόνατο


Δύο μήνες μετά το χειρουργείο ο μηχανικός άξονας του δεξιού σκέλους έχει διορθωθεί πλήρως (ευθεία κόκκινη γραμμή)


Ακτινολογικός έλεγχος δύο μήνες μετά το χειρουργείο


Τρείς μήνες μετά το χειρουργείο. Ο μηχανικός άξονας του κάτω άκρου έχει πλήρως διορθωθεί.  

Ο στόχος της διορθωτικής οστεοτομίας για την αντιμετώπιση της ραιβότητας του γόνατος σε συνδυασμό με την εμφάνιση της αρθρίτιδας είναι να μετατοπίσει και να αναδιανέμει τα εφαρμοζόμενα φορτία της άρθρωσης από την εσωτερική πλευρά του γόνατος και προς την εξωτερική πλευρά και να ανακουφιστούν με τον τρόπο αυτό τα έντονα συμπτώματα του πόνου στην άρθρωση.  Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε νέα σχετικά άτομα που εμφανίζουν εντοπισμένη και όχι γενικευμένη οστεοαρθρίτιδα, έτσι να αποφευχθεί μια επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος στην ηλικία αυτή.  Η μέθοδος μπορεί να συνδυαστεί με κυτταρικές θεραπείες όπως η έγχυση στην άρθρωση PRP - αυτόλογων αυξητικών παραγόντων - ή βλαστοκυττάρων από τον μυελό των οστών του ίδιου του ασθενούς.  Μετά το χειρουργείο η ενέσιμη ενδαρθρική αγωγή με υαλουρονικό οξύ βοηθάει στην γρηγορότερη ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image