ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η άρθρωση του γόνατος δημιουργείται από το μηριαίο οστούν, τη κνήμη και την επιγονατίδα. Οι τελικές επιφάνειες των οστών αυτών καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο ώστε να μπορεί να κινηθεί το ένα οστούν σε σχέση με το άλλο, ελαχιστοποιώντας την τριβή των.

Η επιγονατίδα αποτελεί ένα κινούμενο οστούν που βρίσκεται στη πρόσθια επιφάνεια του γόνατος και πάνω από αυτήν περνά ο τένοντας του τετρακέφαλου μυός και ο συνδυασμός επιγονατίδας και τένοντα δημιουργεί τον εκτατικό μηχανισμό της άρθρωσης.

Το γόνατο χωρίζεται στο έξω, το έσω και το πρόσθιο διαμέρισμα. Το έξω διαμέρισμα αποτελείται από τον έξω μηριαίο κόνδυλο και το έξω κνημιαίο πλατώ, το έσω διαμέρισμα από τον έσω μηριαίο κόνδυλο και το έσω κνημιαίο πλατώ και τέλος το πρόσθιο αποτελείται από την επιγονατίδα και τη μηριαία τροχιλία.


Αριστερά φυσιολογικό γόνατο με τον αρθρικό χόνδρο ακέραιο. 
Δεξιά οστεοαρθρίτιδα γόνατος.  Η φθορά του αρθρικού χόνδρου είναι εμφανής


Τελικού σταδίου οστεοαρθρίτιδα του γόνατος.  Ο αρθρικός χόνδρος της άρθρωσης έχει πλήρως καταστραφεί

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ROSA

ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

1. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. αποτελεί τον συχνότερο τύπο αρθρίτιδας στο γόνατο και αποτελεί μια βραδεία, εξελικτική εκφυλιστική
νόσο στην οποία ο αρθρικός χόνδρος παρουσιάζει σταδιακή φθορά. Ξεκινά συνήθως μετά τη μέση ηλικία και ολοκληρώνεται
κυρίως στις μεγάλες ηλικίες.

2. ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. αποτελεί φλεγμονώδη τύπο αρθρίτιδας ο οποίος καταστρέφει τον αρθρικό χόνδρο και μπορεί
να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

3. ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. συμβαίνει συνήθως μετά από τραυματισμό της άρθρωσης. Ο τύπος αυτός της αρθρίτιδας
μοιάζει με την οστεοαρθρίτιδα και μπορεί να αναπτυχθεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από ένα κάταγμα, βλάβη συνδέσμου
ή ρήξη του μηνίσκου που δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.


Σχηματική απεικόνιση της φυσιολογικής άρθρωσης του γόνατος.


Ακτινογραφία γονάτων άμφω σε όρθια θέση, φυσιολογικές αρθρώσεις δίχως στοιχεία αρθρίτιδας


Μαγνητική τομογραφία γονάτων, φυσιολογική άρθρωση του γόνατος

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο πόνος που οφείλετε σε αρθρίτιδα έχει σταδιακή εξέλιξη αλλά η εμφάνιση ξαφνικού έντονου πόνου μπορεί επίσης να συμβεί. Συνήθως η συμπτωματολογία ξεκινά με άλγος μετά από κόπωση και όσο προχωρά η νόσος εμφανίζεται και στην ηρεμία. Ο νυχτερινός πόνος συνήθως σημαίνει οστεοαρθρίτιδα τελικού σταδίου και η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί πλέον τη μοναδική λύση.

Η πάσχουσα άρθρωση μπορεί να εμφανίσει οίδημα (πρήξιμο), να γίνει δύσκαμπτη, να εμφανίσει δυσκολία στη φυσιολογική ροή και το εύρος της κίνησης (απώλεια των τελευταίων μοιρών της κάμψης ή της έκτασης).

Ο πόνος μπορεί να αποτελεί την αιτία που ο ασθενής αισθάνεται αδυναμία του σκέλους στα αρχικά στάδια. Κατά την εξέλιξη της νόσου το άτομο ελαττώνοντας τη λειτουργία της πάσχουσας άρθρωσης οδηγεί αναπόφευκτα στην ανάπτυξη μυϊκών ατροφιών του τετρακέφαλου και των οπίσθιων μηριαίων μυών έχοντας πια αντικειμενικά την ελάττωση της μυϊκής ισχύος και εμφάνιση αδυναμίας του κάτω άκρου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Ο ειδικός Ορθοπαιδικός θα εξετάσει το γόνατο για να διαπιστώσει αν παρουσιάζει σημεία φλεγμονής όπως έντονο οίδημα (πρήξιμο), ερυθρότητα και αύξηση της τοπικής θερμοκρασίας.

Κατόπιν θα αξιολογήσει με προσοχή το εύρος και τη ποιότητα της κίνησης της άρθρωσης, θα ψηλαφήσει σε πια σημεία παρουσιάζεται ευαισθησία, αν υπάρχει υγρό μέσα σ’ αυτήν, θα παρατηρήσει τις τυχόν παραμορφώσεις, τον τρόπο που περπατά ο ασθενής και αν εμφανίζει κάποια μορφή χωλότητας ή αδυναμίας επιτέλεσης της κίνησης.

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος αναδεικνύει κυρίως την ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος το οποίο υποδηλώνει και την απώλεια του αρθρικού χόνδρου και τα δημιουργούμενα οστεόφυτα. Επίσης μπορεί να αξιολογηθεί και η διαταραχή του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου.


Βαριά οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, παρατηρούμε ότι στο έσω διαμέρισμα η φθορά είναι εξεσημασμένη (κόκκινος κύκλος)


Βαριά οστεοαρθρίτιδα του γόνατος η οποία αποδιοργανώνει την άρθρωση


Υπερηχογράφημα γόνατος αναδεικνύει τα οστεοφυτα που δημιουργούνται στο έσω διαμέρισμα του γόνατος γεγονός που υποδηλώνει την προχωρημένη αρθρίτιδα της άρθρωσης

Το CT scanogram αποτελεί το ιδανικό μέσο για τη αξιολόγηση των ανατομικών και μηχανικών αξόνων των κάτω άκρων, την αξιολόγηση δηλαδή του ποσοστού της παρέκκλισης και της παραμόρφωσης της άρθρωσης από το φυσιολογικό.


Φυσιολογικός άξονας των κάτω άκρων.


Ραιβά γόνατα, η συχνότερη παραμόρφωση των ανθρώπων με βαριά οστεοαρθρίτιδα των γονάτων

CT scanogram: αξιολόγηση των μηχανικών και ανατομικών αξόνων των κάτω άκρων για τον ακριβή προσδιορισμό της παραμόρφωσης αυτών.

Η μαγνητική τομογραφία βοηθά τον ιατρό στη λεπτομερέστερη αξιολόγηση του προβλήματος, ελέγχοντας την κατάσταση των αρθρικών χόνδρων, μηνίσκων και συνδέσμων, γεγονός που θα καθορίσει τη τοπογραφία της αρθρίτιδας καθώς και το είδος της θεραπείας που θα ακολουθηθεί.


Μαγνητική τομογραφία του γόνατος. Βαριάς μορφής στεοαρθρίτιδα.

Προχωρημένη αρθρίτιδα της επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης (επιγονατίδα και μηριαία τροχιλία), η οποία έχει ως αποτέλεσμα τον έντονο πόνο στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος - Σύνδρομο επιγονατιδομηριαίας προστριβής

Οι ειδικές αιματολογικές εξετάσεις θα βοηθήσουν στη διαγνωστική διαδικασία της αιτιολογίας της αρθρίτιδας (ρευματοειδής αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα κα).

Δείτε επίσης: arthrohealclinic.gr

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: 

PSI - ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η αρθροπλαστική του γόνατος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της ορθοπαιδικής. Σήμερα με την βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της χειρουργικής τεχνογνωσίας, η επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος αλλάζει σελίδα. Η νέα εποχή της εφαρμογής στον ασθενή των εξατομικευμένων εμφυτευμάτων, προσδίδει την απόλυτη εναρμόνιση των υλικών με την ειδική ανατομική του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά που έχει ανάγκη αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος. Η διαφοροποίηση της μεθόδου σε σχέση με την κλασική έγκειται στο ότι η μελέτη της κάθε επέμβασης γίνεται πριν τη χειρουργική πράξη με εξαιρετική ακρίβεια , αξιολογώντας το κάτω άκρο ως ενιαία ανατομική μονάδα διορθώνοντας τον μηχανικό άξονα του σκέλους γεγονός που απλουστεύει την διαδικασία κατά την διάρκεια επιτέλεσής της χειρουργικής επέμβασης και υπόσχεται μεγαλύτερη μακροβιότητα του εμφυτεύματος αντικαθιστώντας ουσιαστικά την χειρουργική με πλοηγό


Άρθρο στην εφημερίδα ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, περιοδικό BHMADONA

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών μέσων που η αποτελεσματικότητα τους ποικίλει από άτομο σε άτομο. Η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος πρέπει να εξατομικεύεται ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή ανάλογα τη φύση και τη βαρύτητα του προβλήματός του.

Ο στόχος της αγωγής είναι η ελάττωση του πόνου, η αύξηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και η όσο το δυνατόν επιβράδυνση της εξέλιξης της φθοράς της.

Στα αρχικά στάδια της νόσου η αγωγή περιλαμβάνει:

• απώλεια σωματικού βάρους (εάν είναι απαραίτητο)
• φυσικοθεραπεία
• ειδικοί νάρθηκες
• βοηθήματα βάδισης (μπαστούνι)
• φαρμακευτική αγωγή
• αλλαγές στις δραστηριότητες του ατόμου

Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής του πάσχοντος περιλαμβάνουν απώλεια του σωματικού βάρους, διακοπή των επιβαρυντικών δραστηριοτήτων όπως το τρέξιμο και έναρξη κολύμβησης και ποδήλατου και γενικότερα αποφυγή δραστηριοτήτων που αποδεδειγμένα επιβαρύνουν την κατάσταση των αρθρώσεων. Πολλοί ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα διαθέτουν περισσότερα κιλά τα οποία σίγουρα επιδεινώνουν τα συμπτώματα και την εξέλιξη της νόσου. Η απώλεια τους θα προσφέρει ανακούφιση, αναβαθμίζοντας τη ποιότητα της ζωής και επιμηκύνοντας τη βιωσιμότητα των βεβαρημένων αρθρώσεων.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι ασκήσεις και η φυσικοθεραπεία βελτιώνουν το εύρος της κίνησης και την ελαστικότητα των αρθρώσεων που πάσχουν, καθώς και ενισχύουν τις μυϊκές ομάδες των κάτω άκρων. Το πρόγραμμα της φυσικοθεραπείας πρέπει να δημιουργείται σε συνεργασία του Ορθοπαιδικού με τον Φυσικοθεραπευτή και να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΔΙΣΗΣ

Η χρήση υποστηρικτικών μέσων βάδισης όπως μπαστούνι ή πατερίτσες αποφορτίζουν τις αρθρώσεις που πάσχουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να αντιμετωπιστεί η οξεία φάση της νόσου με την έντονη συμπτωματολογία.

Bοηθητικά μέσα για τη βάδιση και εξυπηρέτηση του ασθενούς
 

ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

Το πελματογράφημα και η κατασκευή ειδικών πελμάτων, εξατομικευμένων για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, προσφέρουν πολλές φορές μια ανακουφιστική λύση στα συμπτώματα του ασθενή αφού ισορροπούν τα φορτία που ασκούνται στην άρθρωση του γόνατος. Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό ίση κατανομή των δυνάμεων λόγω της διόρθωσης του μηχανικού άξονα της άρθρωσης. Η διαδικασία του πελματογραφήματος είναι απλή, ανώδυνη και διενεργείται μέσα στο εξειδικευμένο ιατρείο. Τα ειδικά πέλματα που θα κατασκευαστούν με βάση τα δεδομένα της εξέτασης, θα τα προσαρμόζει ο ασθενής στα παπούτσια του εύκολα.
 

ΝΑΡΘΗΚΕΣ

Οι ειδικοί νάρθηκες του γόνατος χωρίζονται σε δύο τύπους
• νάρθηκες αποφόρτισης
• νάρθηκες υποστήριξης

Οι νάρθηκες αποφόρτισης της άρθρωσης αποτρέπουν τα φορτία από το επιβαρυμένο σημείο της άρθρωσης (π.χ. αρθρίτιδα έσω διαμερίσματος), ενώ οι νάρθηκες υποστήριξης υποστηρίζουν όλη την άρθρωση βελτιώνοντας τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα αυτής. Η καταλληλότητα του νάρθηκα για τον κάθε ασθενή θα κριθεί από τον θεράποντα Ορθοπαιδικό.

Λειτουργικοί νάρθηκες για τη προστασία και ανακούφιση των συμπτωμάτων του πάσχοντος γόνατος

Τα τελευταία χρόνια η εμφάνιση της θειικής γλυκοζαμίνης και της χονδροϊτίνης και υαλουρονικού οξέος αποτέλεσε τη νέα θεραπευτική προσέγγιση της οστεοαρθρίτιδας και μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα της νόσου όπως ο πόνος, η δυσκαμψία, δίχως τις παρενέργειες των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Αποτελούν δύο μεγάλα μόρια που ανευρίσκονται φυσιολογικά στους αρθρικούς χόνδρους και θεωρούνται ουσιαστικά συμπληρώματα διατροφής και όχι φάρμακα. Για την επίτευξη της ωφελιμότητας της αγωγής πρέπει η λήψη τους να γίνεται καθημερινά και για μεγάλα χρονικά διαστήματα εάν φυσικά δεν εμφανιστούν παρενέργειες όπως ναυτία, έμετος, αλλεργικό δερματικό εξάνθημα κ.α. Σήμερα αποτελούν το φάρμακο επιλογής σε πολλές χώρες στον κόσμο.
 

 

ΕΝΕΣΕΙΣ ΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ

Τα κορτικοστεροειδή φάρμακα αποτελούν ένα δυνατό αντιφλεγμονώδη παράγοντα και μπορούν να εγχυθούν μέσα στην φλεγμένουσα άρθρωση. Ωφελούν συνήθως στην οξεία φάση της νόσου σε ασθενής με μέτριο ως σοβαρό πόνο αλλά η προσφορά του σε προχωρημένα στάδια της νόσου είναι ελάχιστη. Η διάρκεια δράσης του φαρμάκου ποικίλει και εξαρτάται στην ιδιοσυστασία του οργανισμού καθώς και στο στάδιο της νόσου. Τρείς εγχύσεις ανά έτος αποτελούν το ανώτατο όριο ετήσιας δοσολογίας του φαρμάκου.
 

ΕΝΕΣΕΙΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ

Οι ενδαρθρικές ενέσεις υαλουρονικού οξέος επιφέρουν ανακούφιση των συμπτωμάτων της αρθρίτιδας σε μεγάλο ποσοστό ασθενών και δεν ανήκουν στην κατηγορία των αντιφλεγμονωδών ή των κορτικοστεροειδών φαρμάκων. Το φάρμακο αποτελεί ένα φυσιολογικό παράγωγο της άρθρωσης και έχει ισχυρές λιπαντικές ιδιότητες που βοηθούν στη βελτίωση της κινητικότητας του ασθενούς. Οι εγχύσεις γίνονται μία φορά την εβδομάδα για πέντε εβδομάδες, δύο φορές τον χρόνο. Θεωρείται επίσης ότι υποβοηθούν στην αύξηση της παραγωγής του υαλουρονικού οξέος από την ίδια την άρθρωση. Το θεραπευτικό αποτέλεσμα των ενδαρθρικών ενέσεων μπορεί να διαρκέσει για πολλούς μήνες.
 

PRP - ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η ενδαρθρική έγχυση PRP αυτόλογου πλάσματος αποτελεί μια μοντέρνα μέθοδο για την αντιμετώπιση των πρόωρων μορφών οστεοαρθρίτιδας αλλά και την ανακούφιση των συμπτωμάτων στις προχωρημένες μορφές.  Τα αυτόλογα προιόντα του αίματος προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των ερευνητών για τη θεραπεία πολλών νοσολογικών οντοτήτων στην Ορθοπαιδική.  Η επουλωτική  ικανότητα του πλάσματος οφείλεται στους αυξητικούς παράγοντες που απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια οι οποίοι έχουν αντιφλεγμονώδη δράση στη άρθρωση καθώς και στον αρθρικό υμένα με αποτέλεσμα ο ασθενής να αισθάνεται ανακούφιση των συμπτωμάτων του πόνου και της δυσκαμψίας
 

ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (N-STRIDE)

Όταν ο πόνος στην άρθρωση ξεκινήσει είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικάΗ αυτόλογη πρωτεϊνική θεραπεία αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτοποριακή μέθοδο για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αλλά και της εξελικτικής διαδικασίας της οστεοαρθρίτιδας - αρθρίτιδα εκφυλιστικής αιτιολογίας.  Ο στόχος της θεραπευτικής αυτής προσέγγισης είναι η αναστολή της διεργασίας της φθοράς του αρθρικού χόνδρου καθώς και στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου που προκαλεί η ασθένεια.  Η συλλογή των ειδικών κυττάρων από το αίμα του ασθενούς (αντιφλεγμονώδης κυτοκίνες και αναβολικοί παράγοντες στόχο έχουν την καταστολή του άλγους και την αναστολή εξέλιξης της οστεοαρθρίτιδας.  Η θεραπεία δεν απαιτεί εισαγωγή στην κλινική και η διάρκειά της διαδικασίας δεν ξεπερνά τη μία ώρα.  Οι παγκόσμιες κλινικές μελέτες αναφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα με αποτέλεσμα η μέθοδος να εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στα ειδικά κέντρα - 70% βελτίωση του πόνου για δύο χρόνια μετά από μια δόση αυτόλογου πρωτεϊνικού διαλύματος.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Γυναίκα 81 ετών πριν και μετά την εξατομικευμένη αρθροπλαστική του δεξιού γόνατος PSI

Η χειρουργική θεραπεία έρχεται να δώσει λύση σε περιπτώσεις που η συντηρητική θεραπεία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Υπάρχουν σήμερα πολλές θεραπευτικές επιλογές οι οποίες είναι:

• Αρθροσκόπηση του γόνατος
• οστεοτομία διόρθωσης του άξονα του σκέλους
• μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος
• ολική αρθροπλαστική του γόνατος
• σε ειδικές περιπτώσεις μεταμόσχευση χονδροκυττάρων (περιορισμένες ενδείξεις σε οστεοαρθρίτιδα)


Βαριά οστεοαρθρίτιδα άμφω των γονάτων σε ασθενή 70 ετών.


CT scanogram: Διαταραχή του μηχανικού άξονα των κάτω άκρων


Βαριά οστεοαρθρίτιδα των γονάτων άμφω, Παραμόρφωση σε βλαισότητα.Ακτινολογικός έλεγχος του ίδιου του ατόμου, άντρας 72 ετών.


Ολική αρθροπλαστική γόνατος δεξιά.  


Δύο μήνες μετά την αρθροπλαστική του δεξιού γόνατος.  Ο μηχανικός άξονας του δεξιού κάτω άκρου έχει διορθωθεί πλήρως.  Σύγκριση με το αριστερό κάτω άκρο


Δύο μήνες μετά την αρθροπλαστική του γόνατος δεξιά.


Αρθροπλαστική γόνατων άμφω στον ίδιο ασθενή.  Η παραμόρφωση της βλαισότητας έχει πλήρως διορθωθεί.  Η φωτογραφία έχει ληφθεί 6 μήνες μετά την δεύτερη επέμβαση (αριστερό γόνατο)


Ακτινογραφία των γονάτων μετά τα δύο χειρουργεία αντικατάστασης των αρθρώσεων

 

1. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η Αρθροσκόπηση αποτελεί τη πιο σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική μέθοδο στον κόσμο, που επιτρέπει στον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό χειρουργό να διαγνώσει και να παρέμβει θεραπευτικά χρησιμοποιώντας χειρουργικά εργαλεία σε μέγεθος ενός μολυβιού τα οποία εισάγονται μέσα στην άρθρωση από δύο οπές στη πρόσθια – πλάγια επιφάνεια του γόνατος.

Το αρθροσκόπιο περιέχει οπτικές ίνες που μεταδίδουν την εικόνα που λαμβάνουν από το εσωτερικό του γόνατος και με εξωτερικό επεξεργαστή την προβάλουν σε μόνιτορ (τηλεόραση).

Από την εικόνα που προβάλλεται στο μόνιτορ ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός εξετάζει προσεκτικά και με μεγάλη λεπτομέρεια το εσωτερικό του γόνατος και αποφασίζει για τη φύση του προβλήματος καθώς και τη θεραπεία αυτού.

Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ο γιατρός μπορεί να εισάγει ειδικά χειρουργικά εργαλεία από τη δεύτερη οπή δρώντας με τον τρόπο αυτό διαγνωστικά και θεραπευτικά. Με τα εργαλεία ομαλοποιεί τον φθαρμένο αρθρικό χόνδρο αφαιρεί τα ελεύθερα σωμάτια (τμήματα χόνδρου ή μηνίσκου), ‘πλένοντας’ την άρθρωση αφαιρώντας τα μόρια που προκαλούν φλεγμονή.

Εάν διαπιστωθεί ρήξη του μηνίσκου ή του συνδέσμου γίνεται ταυτόχρονη επιδιόρθωση αυτών.

Η έγκαιρη αρθροσκόπηση του γόνατος μπορεί να καθυστερήσει την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας, άρα και την αναγκαιότητα για πιο σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις όπως η αρθροπλαστική.


Αρθροσκόπηση γονατος

2. ΟΣΤΕΟΤΟΜΙΑ

Περιστατικό ασθενούς 48 ετών με βαριά οστεοαρθρίτιδα των γονάτων και ραιβότητα αυτών (παραμόρφωση των γονάτων).  Χειρουργική επέμβαση για την διόρθωση της ραιβότητας και αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας του έσω διαμερίσματος

Πολλές φορές η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται στο ένα μόνο διαμέρισμα της άρθρωσης, στο έσω, στο έξω ή στο πρόσθιο δίχως να υπάρχουν σοβαρές αλλοιώσεις στα υπόλοιπα δύο διαμερίσματα. Η οστεοτομία αποτελεί μια από τις λύσεις αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού.

Η διαταραχή του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου (ραιβό ή βλαισό γόνατο-στραβά πόδια), η απώλεια δηλαδή της σωστής ευθυγράμμισής αυτού, η οποία μπορεί να οφείλεται είτε στην ιδιαίτερη κατασκευή των κάτω άκρων του ατόμου ή σε άλλους λόγους, αποτελεί την κύρια αιτία της ανισομερούς φθοράς της άρθρωσης.


Παραμόρφωση βλαισότητας στα γόνατα. Διαταραχή του μηχανικού άξονα των κάτω άκρων. Εκτεταμένη επιβάρυνση του έξω διαμερίσματος της άρθρωσης


Γυναίκα 30 ετών με νευρολογικό πρόβλημα και βλαισότητα στο αριστερό γόνατο η οποία προκαλεί καθ υποτροπίν εξάρθρημα της επιγονατίδας


Διαταραχή του μηχανικού άξονα της γυναίκας.  Η επιγονατίδα βρίσκεται σε υπεξαρθρωμένη θέση (δεν βρίσκεται στη φυσιολογική θέση) - μαύρος κύκλος


Οστεοτομία του μηριαίου οστού για την διόρθωση της βλαισότητας του γόνατος με ειδική πλάκα (ARTHREX PUDU PLATE)

 

Παραμόρφωση ραιβότητας στα γόνατα. Διαταραχή του μηχανικού άξονα των κάτω άκρων. Εκτεταμένη επιβάρυνση του έσω διαμερίσματος της άρθρωσης

Η οστεοτομία είναι κατάλληλη σε ηλικίες κάτω των 60 ετών και για δραστήρια άτομα.
Ο ορθοπαιδικός θα αξιολογήσει την κατανομή των φορτίων στην άρθρωση και θα δημιουργήσει χειρουργικά μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα σ’ αυτήν αποφορτίζοντας ουσιαστικά τη περιοχή με τη μεγαλύτερη φθορά μετατοπίζοντας τις δυνάμεις σε υγιέστερες περιοχές του γόνατος.

Υπάρχουν δύο τύποι οστεοτομίας:

1. οστεοτομία βλαισότητας του εγγύς τμήματος της κνήμης και
2. οστεοτομία ραιβότητας του περιφερικού τμήματος του μηριαίου οστούν.

Η οστεοτομία ανακουφίζει από τον πόνο και καθυστερεί την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.

Ακτινολογικές εικόνες κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οστεοτομία βλαισότητας της κνήμης, τοποθέτηση ειδικής πλάκας τιτανίου.


Ακτινολογικές εικόνες οστεοτομίας βλαισότητας του γόνατος με τοποθέτηση πλάκας.


Χειρουργική εικόνα.  Η πλάκα οστεοτομίας έχει τοποθετηθεί.

Μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, πλήρης διόρθωση του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου. Η κατανομή των φορτίων στην άρθρωση είναι ισορροπημένη.

Ο ασθενής εισάγεται στη κλινική την ημέρα του χειρουργείου δίχως να έχει φάει ή να πιεί τίποτα. Η διάρκεια της επέμβασης είναι περίπου μία ώρα και γίνεται με γενική ή ραχιαία αναισθησία.

Μετεγχειρητικά φορά ειδικό νάρθηκα στο κάτω άκρο και η βάδιση γίνεται με την βοήθεια των βακτηριών (πατερίτσες) για 6 – 8 εβδομάδες.

Ο ασθενής παραμένει στη κλινική για δύο ημέρες για να λάβει την πλήρη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα. Η επιστροφή στις δραστηριότητες χρειάζεται περίπου 3 – 4 μήνες.


Άνδρας 42 ετών με αρθρίτιδα έσω διαμερίσματος στα γόνατα άμφω (ιδίως το δεξί).  Αποφασίστηκε να γίνει οστεοτομία βλαισότητας ανοιχτής γωνίας.


Ο μηχανικός άξονας ιδίως του δεξιού κάτω άκρου έχει πλήρως διαταραχτεί


Προεγχειρητική ακτινογραφία που αναδεικνύει την διαταραχή του μηχανικού άξονα καθώς και την αρθρίτιδα στο έσω διαμέρισμα των γονάτων (ιδίως δεξιά - βέλος)


Τρείς μήνες μετά το χειρουργείο στο δεξί γόνατο με οστεοτομία της κνήμης.  Ο μηχανικός άξονας έχει πλήρως αποκατασταθεί ένω ο έντονος και επίμονος πόνος που αισθανόταν ο ασθενής στο γόνατο έχει πλήρως εξαφανιστεί
 

3. ΜΟΝΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (UNICONDYLAR KNEE REPLACEMENT)

Πολλές φορές η οστεοαρθρίτιδα εμφανίζεται στο ένα μόνο διαμέρισμα της άρθρωσης, στο έσω, στο έξω ή στο πρόσθιο δίχως να υπάρχουν σοβαρές αλλοιώσεις στα υπόλοιπα δύο διαμερίσματα.

Μέχρι πρόσφατα στις περιπτώσεις αυτές γινόταν αντικατάσταση ολόκληρης της άρθρωσης και των δύο κονδύλων δηλαδή η λεγόμενη ολική αρθροπλαστική του γόνατος, θυσιάζοντας με τον τρόπο αυτό τον υγιή μηριαίο κόνδυλο, τους μηνίσκους και τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική αφορά στο έσω ή έξω διαμέρισμα και βασίζεται στην αντικατάσταση μόνον του ενός κονδύλου και της αντίστοιχης επιφάνειας της κνήμης που έχει προσβληθεί από την οστεοαρθρίτιδα.

Ο κύριος λόγος της αντικατάστασης ενός τμήματος της άρθρωσης που πάσχει, αποτελεί η αναχαίτιση της τριβής ανάμεσα σε οστά που δεν καλύπτονται πια από χόνδρο λόγω φθοράς του και προκαλούν έντονο πόνο.

Σχηματική απεικόνιση εμφάνισης οστεοαρθρίτιδα μόνο στο ένα διαμέρισμα του γόνατος.

Τα εμφυτεύματα που εφαρμόζονται στη πάσχουσα περιοχή παρέχουν λείες επιφάνειες οι οποίες κινούνται με άνεση δίχως να προκαλείται πόνος και έτσι το άτομο αναλαμβάνει δραστηριότητες που πιθανόν να είχε εγκαταλείψει λόγω της έντονης συμπτωματολογίας.

Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους νεώτερους ασθενείς οι οποίοι ίσως θα χρειαστούν στο μέλλον μια δεύτερη χειρουργική επέμβαση όταν η πρώτη θα εμφανίσει σημαντικό ποσοστό φθοράς.

Αφαιρώντας λιγότερο οστούν κατά τη διάρκεια της πρώτης επέμβασης, καθιστά ευκολότερη την εκτέλεση της αναθεώρησης χρησιμοποιώντας ολική αρθροπλαστική για την άρθρωση του γόνατος σε μελλοντικό χρόνο αν φυσικά χρειαστεί.

Συνοψίζοντας η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της ολικής αρθροπλαστικής της άρθρωσης του γόνατος και αυτά είναι:

• αποτελεί ασφαλή χειρουργική διαδικασία με μικρό χειρουργικό τραύμα
• δεν χρειάζεται μετάγγιση αίματος
• έχει μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης
• η πιθανότητα εμφάνισης θρομβοεμβολικού επεισοδίου είναι μειωμένη διότι δεν χρησιμοποιούνται ενδομυελικοί οδηγοί
• μικρότερος χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο
• μικρότερο ποσοστό μετεγχειρητικού πόνου

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της μεθόδου θεωρούνται:

• δυνατότητα κάμψης του γόνατος τουλάχιστον 90º
• έλλειμμα έκτασης του γόνατος μικρότερο των 10º
• μη φλεγμονώδη αρθρίτιδα αυτοάνοσο νόσημα (ρευματοειδής ή ψωριασική αρθρίτιδα)

Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης δεν ξεπερνά συνήθως τα 90 λεπτά. Η παραμονή στη κλινική είναι 2-3 ημέρες για να λάβει ο ασθενής την απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Σε μερικές ώρες μετά το χειρουργείου ο ασθενής πατάει το χειρουργημένο κάτω άκρο με την υποβοήθηση τραπεζοειδούς βακτηρίας (περπατούρας), και ξεκινά πρόγραμμα φυσικοθεραπείας το οποίο θα συνεχίσει και στο σπίτι για μερικές ημέρες.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική αποτελεί μια σύγχρονη χειρουργική μέθοδο μικρής επεμβατικότητας που δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να καθυστερήσει την ολική αντικατάσταση της άρθρωσης για πολλά χρόνια.

Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική του γόνατος.


Η χειρουργική διαδικασία εφαρμογής της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής έχει τελειώσει. Τελική εικόνα.


Σχηματική απεικόνιση πριν και μετά το χειρουργείο της μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος.


Άμεση σύγκριση μονοδιαμερισματικής αρθροπλαστικής του γόνατος (αριστερή εικόνα), με την ολική αρθροπλαστική του γόνατος (αριστερή εικόνα).
Στην μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική διατηρούνται τα 2/3 της άρθρωσης ενώ στην κλασική ολική αρθροπλαστική αντικαθίσταται όλη η άρθρωση


Άρθρο στο Βρετανικό περιοδικό 50 plus (Ελληνική έκδοση) - 2016
 

4. ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ (TOTAL KNEE ARTHROPLASTY)


Προχωρημένη αρθρίτιδα του γόνατος.  Ο αρθρικός χόνδρος έχει πλήρως εξαφανιστεί ιδιαίτερα στο έσω διαμέρισμα (δεξιά της εικόνας)


Αρθροπλαστική του γόνατος

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της ορθοπαιδικής αποτελεί η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος με ειδικά υλικά. Η πρώτη επέμβαση έγινε το 1968 και μέχρι σήμερα η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και υλικών αναβαθμίζει διαρκώς την αποτελεσματικότητά της.

Οι ασθενείς που είναι υποψήφιοι για την επέμβαση:

• Έντονος πόνος στην άρθρωση που περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες όπως βάδιση, ανέβασμα σκάλας κ.α.

• Μέτριος ή έντονος πόνος κατά την διάρκεια της ανάπαυσης της ημέρα αλλά και τη νύχτα.

• Χρόνια φλεγμονή του γόνατος συνοδευόμενη από οίδημα (πρήξιμο) η οποία δεν βελτιώνεται αισθητά με τη λήψη φαρμάκων και την ανάπαυση

• Παραμόρφωση του άξονα του γόνατος προς τα έσω ή έξω.

• Δυσκαμψία του γόνατος: αδυναμία πλήρους κάμψης και πλήρους έκτασης της άρθρωσης

• Αποτυχία των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων να αντιμετωπίσουν τον πόνο.

• Αδυναμία ελέγχου των παρενεργειών των φαρμάκων αυτών

• Αδυναμία βελτίωσης των συμπτωμάτων με άλλες θεραπευτικές μεθόδους όπως ενδαρθρικές ενέσεις κορτιζόνης ή υαλουρονικού οξέως, φυσικοθεραπεία ή άλλες ελάσσονες χειρουργικές επεμβάσεις (αρθροσκόπηση).

Η ηλικία των περισσότερων ασθενών που υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική είναι από 60 έως 85 ετών, αλλά ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός αξιολογεί τον κάθε έναν ασθενή ξεχωριστά.

Οι συστάσεις για χειρουργική επέμβαση βασίζονται στη κλινική εικόνα του ατόμου και όχι την ηλικία του. Η επέμβαση αυτή σήμερα γίνεται με μεγάλη επιτυχία σε όλες τις ηλικίες από τον έφηβο με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα έως το άνθρωπο της τρίτης ηλικίας με εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ορθοπαιδική κλινική αξιολόγηση περιλαμβάνει:

• Το ιατρικό ιστορικό που αφορά γενικά στην υγεία του ασθενούς, τα νοσήματα που πάσχει, τα φάρμακα που λαμβάνει και τυχόν προηγηθείσες χειρουργικές επεμβάσεις. Κατόπιν λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν στη πάσχουσα άρθρωση.

• Η κλινική εξέταση στη οποία αξιολογείται το εύρος της κίνησης του γόνατος, ο πόνος, η αστάθεια που τυχόν υπάρχει, η μυϊκή ισχύς πέριξ της άρθρωσης και ο μηχανικός άξονας του σκέλους.

• Απλός ακτινολογικός έλεγχος για της τεκμηρίωση της έκτασης της βλάβης και της παραμόρφωσης του σκέλους

• Μαγνητική τομογραφία για τη λεπτομερέστερη αξιολόγηση των αρθρικών χόνδρων σε όλα τα διαμερίσματα του γόνατος, την κατάστασης των συνδέσμων και των μηνίσκων,

• Ειδικές εξετάσεις αίματος για ανίχνευση ρευματολογικών νοσημάτων

Το σύνολο των αποτελεσμάτων των εξετάσεων θα αξιολογηθεί με ιδιαίτερη προσοχή από τον Ορθοπαιδικό και η απόφαση για την χειρουργική επέμβαση θα συζητηθεί με τον ασθενή.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Η εισαγωγή του ασθενή γίνεται μια ημέρα πριν τη χειρουργική επέμβαση. Αμέσως μετά την εισαγωγή θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Αιματολογικός, καρδιολογικός και ακτινολογικός έλεγχος θα πλαισιώσουν τον προεγχειρητικό έλεγχο.

Η επίσκεψη του ειδικού Αναισθησιολόγου θα εδραιώσει το είδος της αναισθησίας που θα λάβει ο ασθενής (γενική ή ραχιαία) σύμφωνα πάντα με τις ιατρικές ενδείξεις καθώς και την επιθυμία του ασθενούς. Ο ασθενής και οι συγγενείς του πρέπει να εξασφαλίσουν δύο μονάδες αίματος για τυχόν μετάγγιση του κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου δύο ώρες. Ο Ορθοπαιδικός θα αφαιρέσει τους κατεστραμμένους χόνδρους και θα τα αντικαταστήσει με μεταλλικά στοιχεία σύγχρονης τεχνολογίας, απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό.

Οι καινούργιες αρθρικές επιφάνειες της άρθρωσης θα εξασφαλίσουν ανώδυνη και ανεμπόδιστη κίνηση για πάρα πολλά χρόνια.
Μετά τη χειρουργική επέμβαση ο ασθενής μεταφέρεται στο θάλαμο ανάνηψης για 20 περίπου λεπτά και μεταφέρεται στο δωμάτιό του κοντά στους δικούς του ανθρώπους.

Φέρει σύστημα αυτομετάγγισης (σύστημα επανεισαγωγής του απολεσθέντος αίματος του ασθενή στον οργανισμό του με το σύστημα της ανακύκλωσης), για να μειωθεί έτσι το δυνατόν η πιθανότητα λήψης άλλου αίματος.

Η παραμονή του στη κλινική κυμαίνεται από 3-4 ημέρες για να λάβει πλήρη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά στο κρεβάτι την επόμενη ημέρα και τη δεύτερη μετεγχειρητική ημέρα ξεκινά η βάδιση με μερική φόρτιση με την υποβοήθηση με τραπεζοειδή βακτηρία (περπατούρα).

Όσο γρηγορότερα κινητοποιηθεί ο ασθενής τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα και τα ωφέλη από την επέμβαση. Οι καθημερινές αλλαγές στο χειρουργικό τραύμα γίνονται από τον Ορθοπαιδικό ο οποίος παρακολουθεί τη πορεία επούλωσης του και καθορίζει το θεραπευτικό πλάνο.

Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο και μεταφέρεται στην οικία του. Θα λάβει αντιπηκτική αγωγή για 20 επιπλέον ημέρες για τη προστασία του από θρομβοεμβολική νόσο. Η φυσικοθεραπεία θα συνεχιστεί για τις επόμενες ημέρες μέχρι να αποκατασταθεί ικανοποιητικό εύρος κίνησης της άρθρωσης και σε μεγάλο ποσοστό η μυϊκή ισχύς.

Tα ράμματα αφαιρούνται περίπου τη 15η μετεγχειρητική ημέρα.


Βαριά οστεοαρθρίτιδα γόνατος δεξιά


Ολική αρθροπλαστική γόνατος δεξιά. Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία

Κινητικότητα της άρθρωσης του γόνατος μετά από 20 ημέρες από την επέμβαση ολικής αρθροπλαστικής.
Το αποτέλεσμα κρίνεται από την ίδια την ασθενή ως άριστο.

 

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Patient Specific Instrument PSI

Μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία της ορθοπαιδικής αποτελεί η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του γόνατος με ειδικά υλικά. Η πρώτη επέμβαση έγινε το 1968 και μέχρι σήμερα η βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών και υλικών αναβαθμίζει διαρκώς την αποτελεσματικότητά της.

Σήμερα με την βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της χειρουργικής τεχνογνωσίας, η επέμβαση της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος αλλάζει σελίδα.
Η νέα εποχή της εφαρμογής στον ασθενή των εξατομικευμένων εμφυτευμάτων της αρθροπλαστικής, προσδίδει την απόλυτη εναρμόνιση των υλικών με την ειδική ανατομία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά που έχει την ανάγκη αντικατάστασης της άρθρωσης του γόνατος.

Μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα η οποία έχει προσβάλλει σημαντικά την άρθρωση (οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα, μετατραυματική προχωρημένη αρθρίτιδα κ.α.)

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος (Patient Specific Instrument PSI), διαφοροποιείται από την κλασική μέθοδο στο ότι τα εμφυτεύματα που θα τοποθετηθούν στο μηριαίο οστούν και στη κνήμη (άρθρωση του γόνατος), κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ατόμου λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές κλήσεις και στροφές που έχει όλο το κάτω άκρο.

Για την επίτευξη αυτού απαιτείται μια διαδικασία μελέτης και δημιουργίας του εμφυτεύματος από ομάδα εξειδικευμένων ανθρώπων η οποία ξεκινά από τον ειδικό Ορθοπαιδικό, τους εμβιομηχανικούς επιστήμονες και τέλος τα ειδικά κέντρα ανάπτυξης και δημιουργίας των εμφυτευμάτων στη Ελβετία.

Οι εξατομικευμένοι οδηγοί για την δημιουργία των οστεοτομιών πάνω στις οποίες θα τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα

Διαδικασία

Μετά την κλινική εξέταση και την μελέτη των ακτινογραφιών από τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό, ο ασθενής θα κάνει αξονική τομογραφία τριών σημείων (γόνατο, ισχίο και ποδοκνημική άρθρωση). 

Αξονική τομογραφία τριών σημείων (ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική άρθρωση)

Ακριβής μέτρηση της διαταραχής του μηχανικού άξονα του πάσχοντος κάτω άκρου.  Παραμόρφωση ραιβότητας του γόνατος κατά 7,5 μοίρες

Κατόπιν οι εξετάσεις στέλνονται σε ειδικό Κέντρο στην Ελβετία και ειδική ομάδα επιστημόνων με την βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αιχμής και σε συνεργασία με τον θεράποντα Ορθοπαιδικό δημιουργούν το εμφύτευμα της αρθροπλαστικής του γόνατος το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στον συγκεκριμένο ασθενή και μόνον. Η διαδικασία διαρκεί 3-4 εβδομάδες.

Το εμφύτευμα αποστέλλεται στον θεράποντα ιατρό ο οποίος ειδοποιεί τον ασθενή για την επιτέλεση της χειρουργικής επέμβασης.

Πρόγραμμα επεξεργασίας των παραμέτρων (άξονας, κλίσεις, στροφές), του γόνατος του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Οι οδηγοί της επέμβασης οι οποίοι σχεδιάστηκαν πάνω σε τρισδιάστατα ανατομικά ομοιώματα - ικριώματα του ασθενούς


Το πλάνο της διαδικασίας που εφαρμόστηκε, το λαμβάνει στο τέλος της διαδικασίας ο ασθενής

Πλεονεκτήματα 

• Η απόλυτη μέτρηση των ειδικών αξόνων του άκρου με την αξονική τομογραφία και μελέτη των ιδιαιτεροτήτων της άρθρωσης του γόνατος του κάθε ατόμου ξεχωριστά, καθώς και της διαφοροποίησης του γόνατος ανάλογα με το φύλο (αντρικό ή γυναικείο γόνατο), γεγονότα που βοηθούν στην δημιουργία του ιδανικού εμφυτεύματος.

• Μικρότερη χειρουργική τομή, λιγότερος χειρουργικός χρόνος, μικρότερος τραυματισμός των ιστών κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης λόγω των ειδικών εργαλείων που συνοδεύουν το εμφύτευμα.

• Μικρότερη απώλεια αίματος γεγονός που ελαχιστοποιεί την ανάγκη μετεγχειρητικής μετάγγισης.

• Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.

• Μικρότερη χρονική διάρκεια παραμονής στην κλινική.

• Η απόλυτη εφαρμογή των εμφυτευμάτων στο γόνατο του ασθενή προσφέρει εξαιρετική κινητικότητα, γρηγορότερη αποκατάσταση και ταχύτερη επιστροφή στις επαγγελματικές και καθημερινές του υποχρεώσεις.

Η σύγχρονη τεχνολογία σε συνδυασμό με την πολυετή χειρουργική εμπειρία και τεχνογνωσία καταφέρνουν σήμερα να ανοίξουν μια νέα εποχή στην αντίληψη της αντικατάστασης των πασχόντων αρθρώσεων με μόνο στόχο τη προσέγγιση της τελειότητας.


Άρθρο στο περιοδικό BHMADONA της εφημερίδας ΒΗΜΑ της Κυριακής


Άρθρο στο περιοδικό 50plus (Ελληνική έκδοση)Ειδικό αφιέρωμα για την εξατομικευμένη αρθροπλαστική του γόνατος PSI, στην ετήσια έκδοση του περιοδικού MED PROFESSIONALS με θέμα "Καινοτόμες τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας"

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Δραστηριότητες στο σπίτι

Οδηγίες για το χειρουργικό σας τραύμα

• Διατηρείτε την περιοχή της χειρουργικής τομής καθαρή και στεγνή. Η αλλαγή των επιδέσμων που τοποθετήθηκαν την ημέρα αναχώρησής σας από το νοσοκομείο πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ορθοπαιδικού χειρουργού.
• Μη βρέχετε το χειρουργημένο γόνατο μέχρι να αφαιρεθούν τα ράμματα. Αυτά συνήθως αφαιρούνται 12-15 ημέρες μετά την ημέρα του χειρουργείου.
• Ενημερώστε το γιατρό σας εάν το τραύμα αρχίσει να βγάζει υγρά.
• Μετράτε τη θερμοκρασία του σώματός σας δύο φορές την ημέρα και ενημερώστε τον γιατρό σας εάν αυτή ξεπεράσει τους 38º C.
• Το οίδημα (πρήξιμο) στο χειρουργημένο άκρο είναι φυσιολογικό για τους πρώτους 3-6 μήνες.

Φαρμακευτική αγωγή

Λαμβάνετε τη φαρμακευτική αγωγή όπως καθορίστηκε από τον ορθοπαιδικό σας. Επί ένα περίπου μήνα μετά το χειρουργείο θα πρέπει να κάνετε μια ένεση την ημέρα στην κοιλιά σας, γύρω από τον ομφαλό, για την πρόληψη της φλεβοθρόμβωσης.
Η αντιβίωση θα συνεχιστεί για μερικές μόνον ημέρες μετά την έξοδό σας (χάπια από το στόμα).

Κάθε φορά που θα επισκέπτεστε τον οδοντίατρο θα του επισημαίνετε ότι έχετε κάνει ολική αρθροπλαστική στο γόνατο για να σας καλύπτει πάντα με αντιβιωτική αγωγή.

Διατροφή

Με την έξοδο από το νοσοκομείο ήδη θα τρώτε κανονικά όπως τρώγατε και πριν από την επέμβαση. Ο ορθοπαιδικός σας μπορεί να συστήσει τη λήψη συμπληρώματος σιδήρου και βιταμίνης C που θα σας βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάκτηση των δυνάμεών σας καθώς και την καλύτερη επούλωση του τραύματος.

Περιορίστε όσο το δυνατόν τη λήψη καφέ και αποφύγετε τελείως το αλκοόλ. Είναι πολύ σημαντικό να μην πάρετε βάρος. Το βάρος θα επιφορτίσει τη χειρουργημένη άρθρωση και όχι μόνον αυτήν.

Σύνοψη φυσιολογικών δραστηριοτήτων

Με την επιστροφή σας στο σπίτι πρέπει να παραμείνετε δραστήριοι. Προσοχή όμως, μην το παρακάνετε. Όσο περνάει ο καιρός θα διαπιστώνετε σταδιακά τόσο τη βελτίωση στην ικανότητα μετακίνησης όσο και την αύξηση της μυϊκής δύναμης καθώς και της αντοχής σας.

Φυσικοθεραπεία

Συνεχίστε το πρόγραμμα των ασκήσεων για δύο μήνες μετά το χειρουργείο. Το στατικό ποδήλατο βοηθά στην αύξηση της μυϊκής δύναμης και διατηρεί την ελαστικότητα στους μύες που περιβάλλουν το γόνατο.

Οδήγηση

Εάν έχει αντικατασταθεί το αριστερό γόνατο και έχετε αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων μπορείτε να ξεκινήσετε την οδήγηση ένα μήνα μετά το χειρουργείο. Εάν η επέμβαση έγινε στο δεξί γόνατο αποφύγετε να οδηγήσετε τους 3 πρώτους μήνες.

Ύπνος

Μπορείτε να κοιμάστε με ασφάλεια όπως επιθυμείτε, μπρούμυτα, ανάσκελα ή στο πλάι.

Επιστροφή στη εργασία

Εξαρτάται από το είδος του επαγγέλματος που ασκείτε. Συνήθως απαιτούνται 3 μήνες για την επιστροφή στην εργασία.

Άλλες δραστηριότητες

Μπορείτε να περπατάτε όσο θέλετε, να θυμάστε, ωστόσο, ότι το βάδισμα δεν αποτελεί υποκατάστατο των ασκήσεων που σας έχει υποδείξει ο γιατρός σας.

Η κολύμβηση αποτελεί καλό μέσο άσκησης και μπορείτε να την ξεκινήσετε 6-8 εβδομάδες από την ημέρα του χειρουργείου. Αποφεύγετε γενικά ασκήσεις που καταπονούν πολύ τη χειρουργημένη άρθρωση, όπως η άρση βάρους μεγαλύτερου των 15 κιλών.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image