ΓΑΓΓΛΙΟ ΣΤΟ ΠΟΔΙ

ΓΑΓΓΛΙΑΚΗ ΚΥΣΤΗ ΣΤΟ ΠΟΔΙ - ΓΑΓΓΛΙΟ


Η γαγγλιακή κύστη αποτελεί μια καλοήθη εξεργασία η οποία προέρχετε είτε μέσα από το τενόντιο έλυτρο ενός από τους τένοντες του ποδιού (εκτείνοντες τένοντες των δακτύλων συνήθως), είτε αποτελεί μια προσεκβολή του αρθρικού θυλάκου μια εκ των πολλών αρθρώσεων που υπάρχουν στον άκρο πόδα.   (πόδι).  Η σαφής αιτιολογία δημιουργίας μιας γαγγλιακής κύστης δεν έχει πλήρως ξεκαθαριστεί. 

ΑΙΤΙΑ

Αιτιολογούνται η έντονη κόπωση του ποδιού - πολλές ώρες βάδιση σε κεκλιμένα επίπεδα ή σκάλες, αλλά τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να απομονωθεί ο υπεύθυνος παράγοντας. Η κληρονομικότητα μπορεί να παίζει ρόλο διότι τα γάγγλια (γαγγλιακές κύστεις), εντοπίζονται πολλές φορές και σε άλλα άτομα μέσα στην οικογένεια.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το γάγγλιο συνήθως αποτελεί αισθητικό πρόβλημα και όχι λειτουργικό (δεν προκαλεί πόνο). 
Μπορεί όμως να προκαλέσει πόνο όταν το μέγεθός του είναι αρκετά μεγάλο ή βρίσκεται σε συνάφεια με νευρικά στελέχη όπου και δημιουργεί τοπικά πιεστικά φαινόμενα σ΄αυτά.  Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα εκτός από την ύπαρξη του πόνου, να εμφανίζετια και αίσθημα αιμωδίας (μουδιάσματα) στην ραχιαία επιφάνεια του ποδιού καθώς και αίσθημα καύσους που μπορεί να αντανακλά στα δάκτυλα ή στην ποδοκνημική άρθρωση (αστράγαλος). Ιδιαίτερα όταν το άτομο φορά κλειστά παπούτσια και πιέζεται η γαγγλιακή κύστη τότε μπορεί να εμφανίζει έντονο τοπικό άλγος γεγονός που αναγκάζει τον ασθενή να σταματήσει τη σωματική δραστηριότητα.
 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η γαγγλιακή κύστη -γάγγλιο-,  μπορεί να παρουσιάζει φαινόμενα έξαρσης και ύφεσης.  Μπορεί δηλαδή να διογκώνεται κατά καιρούς και να ηρεμεί σε άλλα χρονικά διαστήματα. 

Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει δια του δέρματος παροχέτευση του γαγγλίου με βελόνη, αν αυτό είναι εφικτό λόγω της παχύρευστης φύσης της διάφανης γέλης που βρίσκεται στο εσωτερικό της γαγγλιακής κύστης, και ταυτόχρονη εγχυση τοπικά κορτιζόνης.  Συνήθως το γάγγλιο υποτροπιάζει άμεσα και για τον λόγω  αυτό η οριστική αντιμετώπιση μιας κύστης που προκαλεί συμπτώματα είναι η μικροχειρουργική αφαίρεση.  Η ανάπαυση που ποδιού μπορεί να βοηθήσει γενικώς στην υποχώρηση των συμπτωμάτων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η μικροχειρουργική αφαίρεση του γαγγλίου αποτελεί την συνήθως οριστική λύση του προβλήματος.  Η επέμβαση γίνεται με στελεχιαία αναισθησία ή γενική και όχι με τοπική διότι αν το γάγγλιο εξορμάται από την άρθρωση (αρθρικός θύλακος) τότε η τοπική αναισθησία θα είναι ανεπαρκής και θα αναγκάσει τον Ορθοπαιδικό χειρουργό να μην αφαιρέση την κύστη από την ρίζα της και να συγκλείση οριστικά το σημείο από το οποίο εξορμάται με αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης του γαγγλίου.Γάγγλιο στη ραχιαία επιφάνεια του ποδιού, (βέλος), σε άτομο το οποίο διανύει καθημερινά πολλά χιλιόμετρα για επαγγελματικούς λόγους


Το σχεδιασμένο περίγραμμα αναδεικνύει το σχήμα και το μέγεθος του γαγγλίου


Ευμεγέθης γαγγλιακή κύστη στη ραχιαία και έξω επιφάνεια του ποδιού.  Η κύστη αυτή προκαλεί έντονο άλγος στον ασθενή διότι έρχεται σε πλήρη επαφή και ασκεί πίεση σε κλάδο νευρικού στελέχους


Το γάγγλιο έχει αφαιρεθεί με μικροχειρουργική τεχνική.  Το βέλος δείχνει το νευρικό στέλεχος το οποίο πιεζόταν έντονα από την γαγγλιακή κύστη προκαλώντας πόνο, μουδιάσματα και αίσθημα καύσους όχι μόνο τοπικά αλλά με αντανάκλαση στα δάκτυλα του ποδιού καθώς και στον αστράγαλο


Το γάγγλιο μετά την αφαίρεσή του.  Στο εσωτερικό του είναι γεμάτο με διάφανη γέλη (gel)

Μετά το τέλος του χειρουργείου το οποίο διαρκεί από 20-35 λεπτά, ο ασθενής παραμένει στη κλινική για 2-3 ώρες ανάλογα το είδος της αναισθησίας το οποίο έχει λάβει.  Η βάδιση και η οδήγηση μπορεί να γίνουν από την επόμενη ημέρα.  Ο ασθενής επιστρέφει στις δραστηριότητές του πολύ γρήγορα. Ο πόνος, τα μουδιάσματα και οι καυσαλγίες υποχωρούν άμεσα μετά το χειρουργείο και ο ασθενής απαλλάσσεται από τα δύσκολα συμπτώματα.  Τα ράμματα αφαιρούνται 8-10 μετεγχειρητικά.Γυναίκα 53 ετών με ευμεγέθη γαγγλιακή κύστη (γάγγλιο) στην έξω επιφάνεια του αστραγάλου


Χειρουργική αφαίρεση.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image