ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ - ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ - ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ


Intertrochanteric fracture = διατροχαντήριο κάταγμα
Subtrochanteric fracture = υποτροχαντήριο κάταφμα

Τα διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου οστού αποτελούν τη συχνότερη μορφή καταγμάτων σε ανθρώπους της τρίτης και τέταρτης ηλικίας.  

Η οστεοπόρωση (η ποσοτική και η ποιοτική μείωση του οστίτη ιστού), λόγω ηλικίας καθώς και η ελάττωση της ικανότητας ισορροπίας του ανθρώπου, αποτελούν τους κύριους παράγοντες εμφάνισης των καταγμάτων αυτών μετά από πτώση του ατόμου στο έδαφος.  Επίσης η χρήση βοηθημάτων βάδισης (μπαστούνι), σε συνδυασμό με την ύπαρξη χαλιών και ταπήτων στην οικία καθώς και το ολισθηρό έδαφος στο μπάνιο (νερά στο έδαφος), συμπληρώνουν τους παράγοντες κινδύνου για εύκολη πτώση.

Πολλές φορές το κάταγμα γίνεται αυτόματα ή με ελάχιστη βία - δίχως δηλαδή πτώση του ασθενούς - διότι το άνω τριτημόριο του μηριαίου οστού αποτελεί περιοχή μεταστάσεων ενός όγκου ο οποίος εξελίσσεται σε άλλη ανατομική περιοχή.  Οι περιοχή των μεταστάσεων λόγω της αλλοίωσης της ποιότητας του οστού αποτελεί ευένδοτο σημείο για τη δημιουργία κατάγματος.

Τα διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα παλαιότερα καθήλωναν τους ασθενείς για δύο με τρείς μήνες στο κρεβάτι ώσπου να γίνει σταδιακά η πόρωσή τους.  Αυτό αποτελούσε για τους ασθενής την αιτία πρόκλησης θρομβοεμβολικών επεισοδίων τα οποία πολλές φορές οδηγούσαν και στην απώλεια της ίδιας της ζωής τους.  Επίσης οι μυικές ατροφίες των κάτω άκρων λόγω του παρατεταμένου κλινοστατισμού καθώς και η διαταραχή της κινησιολογικής μνήμης της βάδισης καθώς και της ισορροπίας οδηγούσαν το άτομο στην δια βίου παραμονή στο κρεβάτι με όλες τις συνέπειες που είχε αυτό για τον ίδιο και τις οικογένειές τους.
 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η χειρουργική θεραπεία αποτελεί σήμερα το 'GOLD STANDARD" της αντιμετώπισης των διατροχαντηρίων και υποτροχαντηρίων καταγμάτων του μηριαίου οστού.

Ανήκει στη νέα γενιά των επεμβάσεων ελάχιστης επεμβατικότητας όπου η βελτίωση της γνώσης της ανατομικής και εμβιομηχανικής του ανθρωπίνου σώματος καθώς και η βελτιστοποίηση των υλικών, δίνει τη δυνατότητα στον Ορθοπαιδικό χειρουργό να ξεκινήσει και να τελειώσει την χειρουργική επέμβαση μέσα από μικρές τομές του δέρματος δίχως να διαταράξει και να τραυματίσει τους ιστούς του σώματος.

Ο στόχος της νέας γενιάς των επεμβάσεων αυτών είναι να επανεφέρει τον ασθενή γρήγορα στη καθημερινή δραστηριότητα και να αποφύγει την παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι. 

Την επόμενη μέρα από το χειρουργείο ο ασθενής θα σηκωθεί και με τη βοήθεια του φυσικοθεραπευτή θα κάνει τα πρώτα του βήματα.  Η χρήση της περπατούρας είναι απαραίτητη για ένα χρονικό διάστημα το οποίο καθορίζεται κυρίως από τη φύση του κατάγματος (συντρηπτικό ή όχι). Η παραμονή στη κλινική δεν ξεπερνά τις 2-3 ημέρες.

Ήδη δηλαδή από την επόμένη μέρα ο ασθενής θα αισθανθεί λειτουργικός αφού πατάει στα πόδια του και αυτό αποτελεί σπουδαίο στοιχείο για την αντιμετώπιση της διαταραγμένης ψυχολογίας του λόγο του τραυματισμού.


Διατροχαντήριο κάταγμα του μηριαίου οστού δεξιά σε γυναίκα 82 ετών


Ενδομυελική ήλωση του μηριαίου και σταθεροποίηση του κατάγματος


Διατροχαντήριο κάταγμα του μηριαίου δεξιά πριν και μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση ελάχιστης επεμβατικότητας


Υποτροχαντήριο κάταγμα στο μηριαίο αριστερά σε ασθενή 84 ετών.  Στο σημείο του κατάγματος υπάρχει μεταστατική νόσος (παθολογικό κάταγμα)Ενδομυελική ήλωση με μακρύ ήλο.  Σταθεροποίηση του κατάγματος και άμεση έγερση και φόρτιση του ασθενούς

 

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image