ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ (ΧΡΟΝΙΟ)

ΧΡΟΝΙO ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Το εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης αποτελεί μια σπάνια κάκωση του μυοσκελετικού συστήματος και συμβαίνει συνήθως κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος ή κατά τη διάρκεια αθλημάτων επαφής.  Γενικά θεωρείται κάκωση υψηλής ενεργείας δηλαδή πρέπει να ασκηθούν μεγάλες δυνάμεις στην ανατομική περιοχή του στέρνου.

Ο ασθενής που περιγράφουμε ήταν 40 ετών, οδηγός μοτοσυκλέτας και σύγκρουστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Εκτός των άλλων καταγμάτων που υπέστη στα κάτω άκρα είχε και κλειστή κάκωση στην ωμική ζώνη με αποτέλεσμα να εμφανίσει εξάρθρημα της στερνοκλειδικής άρθρωσης.  Η στερνοκλειδική άρθρωση απαρτίζεται από το οστούν της κλείδας και της λαβής του στέρνου.  Στη θέση αυτή τα οστά συγκρατούνται με ισχυρούς συνδέσμους.

Ανατομία της στερνοκλειδικής άρθρωσης .  Η άρθρωση υποστηρίζεται από ισχυρούς συνδέσμους οι οποίοι συγκρατούν τα οστά σε επαφή (κλείδα - στέρνο), καθώς και μυϊκές ομάδες

Κατά τη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομεία αντιμετωπίστηκαν εξαρχής τα κατάγματα στα κάτω άκρα και δεν αξιολογήθηκε η σοβαρότητα του εξαρθρήματος αρχικά.

Μετά από 6 μήνες από το τροχαίο ατύχημα ο ασθενής παρουσιαζει προβλήματα κατάποσης καθώς και ελαφρά αναπνευστική δυσχέρεια κατά τη διάρκεια του ύπνου σε συγκεκριμένες στάσεις του σώματος. 

 

Κατά την κίνηση του άνω άκρου προς τα μέσα (οριζόντια προσαγωγή), παρατηρούμε το εξόγκωμα στη περιοχή του λαιμού που δημιουργεί το στερνικό άκρο της κλείδας - μετακινούμενο -, γεγονός που δημιουργεί αρκετά προβλήματα στον ασθενή ειδικά την ώρα του ύπνου

 
Προ της χειρουργικής επέμβασης


Προεγχειρητική ακτινογραφία, η αριστερή στερνοκλειδική αρθρωση είναι εξαρθρωμένη και η κλείδα έχει μετατοπιστεί προς τα πάνω σε σχέση με τη φυσιολογική δεξιά κλείδα


Προεγχειρητική αξονική τομογραφία της περιοχής


Προεγχειρητική αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη ανακατασκευή (3D reconstruction).  Η αριστερή κλείδα έχει εξαρθρωθεί και μετατοπιστεί προς τα πάνω (βέλος)


Φωτογραφία η οποία δείχνει την προεξεχή του στερνικού άκρου της κλείδας η οποία πολλές φορές εισχωρεί στο χώρο της τραχείας (αναπνευστικός σωλήνας του ανθρώπου), και δημιουργεί δυσχέρεια στην αναπνοή

Η σταθεροποίηση της κλείδας στο στέρνο γίνεται με την χρήση αυτομοσχεύματος (ημιτενοντώδης μυς) ο οποίος λαμβάνεται από τη περιοχή του γόνατος του ασθενούς.


Η χρησιμοποίηση του αυτομοσχεύματος σταθεροποιεί τα δύο οστά μαζί.  Επίσης χρησιμοποιείται και ειδικό ράμμα για την ενίσχυση της σταθεροποίησης


Μετεγχειρητική εικόνα του ασθενούς.  Η παραμόρφωση έχει πλήρως διορθωθεί.


Η προβολή του στερνικού άκρου της κλείδας είναι εμφανής. 
Λόγω του ότι το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε ο ασθενής δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημά του αποφασίζεται η διενέργεια δεύτερης χειρουργικής επέμβασης.

Κατά τη δεύτερη επέμβαση έγινε η αφαίρεση του στερνικού άκρου της κλείδας και η υπόλοιπη σταθεροποιήθηκε στην 1η πλευρά.


Αφαίρεση περίπου 2,5 εκατοστών του στερνικού άκρου της κλείδας

 

Δύο μήνες μετά το 2ο χειρουργείο.  Το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και το λειτουργικό κρίνεται από τον ίδιο τον ασθενή ώς εξαιρετικό.  Δεν υπάρχουν λειτουργικά προβλήματα όσο αφορά στην αναπνοή και ο ασθενής πια μπορεί σταδιακά να επιστρέψει στις επαγγελματικές του δραστηριότητες

Ο ασθενής επανεξεταζόταν τακτικά επί τριετίας μετά τη δεύτερη χειρουργική επέμβαση και δεν εμφάνισε αισθητικό ή κινητικό πρόβλημα στην περιοχή του τραυματισμού της κλείδας.  Ζει μια φυσιολογική ζωή και εργάζεται κανονικά. Δεν αναφέρει πόνο κατά τη διάρκεια επιτέλεσης των κινήσεων του αριστερού άνω άκρου.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image