ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Ρομποτική ορθοπαιδική

Οι εξελίξεις στην ιατρική είναι ραγδαίες. Η Ορθοπαιδική αποτελεί την ειδικότητα της ιατρικής που δέχθηκε μέγιστη επιρροή από την εξέλιξη της υψηλής τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας – βλαστοκύτταρα (stem cell), αυξητικούς παράγοντες PRP-, για την αντιμετώπιση των βλαβών του αρθρικού χόνδρου και των αθλητικών κακώσεων, ως την εξέλιξη της ηλεκτρονικής βελτιώνοντας άμεσα την διενέργεια των μείζονων χειρουργικών επεμβάσεων όπως οι αντικαταστάσεις των αρθρώσεων του ανθρώπινου σώματος - αρθροπλαστικές (εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, Patient Specific Instrument, επαυξημένης πραγματικότητας τρισδιάστατη αρθροπλαστική του γόνατος), βελτιστοποιώντας την αποτελεσματικότητα και μακροβιότητα των εμφυτευμάτων καθώς και την ποιότητα της ζωής των ασθενών. Η εξέλιξη της ρομποτικής χειρουργικής άνοιξε νέους ορίζοντες δυνατοτήτων για την επιτέλεση μείζονων χειρουργικών επεμβάσεων.  Στην Ορθοπαιδική το πιο εξελιγμένο σύστημα ROSA ROBOTICS USA αποτελεί την πιο σύγχρονη πρόταση για τη διενέργεια της αρθροπλαστικής του γόνατος και σύντομα της αρθροπλαστικής του ισχίου.

Η λεπτομερής γνώση της ανατομικής μέσω των σύγχρονων απεικονιστικών μεθόδων βοήθησε στη δημιουργία νέων επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών ελάχιστης επεμβατικότητας - minimal invasive surgery - ALMIS αρθροπλαστική ισχίου, δίχως να διαταράσονται οι βασικές ανατομικές δομές κατά τη διάρκεια της χειρουργικής πράξης, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό την νέα συνθήκη για την ταχεία μετεγχειρητική αποκατάσταση του ασθενούς και την γρήγορη επιστροφή στις κοινωνικές, επαγγελματικές και αθλητικές δραστηριότητες.


Αρθροπλαστική γόνατος επαυξημένης τρισδιάστατης πραγματικότητας

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image