ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

Η κλείδα είναι οστούν και αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του άνω άκρου και του κορμού στον άνθρωπο.  Συνδέεται με το στέρνο του θώρακα από τη μια πλευρά και το οστούν της ωμοπλάτης εξωτερικά. 

Βρίσκεται σε γειτονική συνάφεια με σημαντικά αγγεία και νεύρα που αφορούν στο άνω άκρο.

Συμβάλλει στη δημιουργία ενιαίου συνόλου για την λειτουργική κίνηση του άνω άκρου, παίζοντας κυρίως σταθεροποίο ρόλο.

Εκφύονται και καταφύονται πολλές μυϊκές ομάδες όπως ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς ο οποίος είναι συμβάλλει στην περιστροφή της κεφαλής, ο μείζων θωρακικός μυς και άλλοι.


Clavicle: Κλείδα
Sternoclavicular joint: Στερνοκλειδική άρθρωση
Sternum: Στέρνο

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

Το κάταγμα της κλείδας αποτελεί μια συχνή οντότητα στην καθημερινή κλινική πράξη.

Συνήθως συμβαίνει με τους εξής μηχανισμούς:

• πτώση του ατόμου (αθλητικές δραστηριότητες), στο τεντωμένο άνω άκρο ή
• άμεση κάκωση του ώμου (τροχαίο ατύχημα)

Κάταγμα μεσότητας αριστερής κλείδας.  Το κεντρικό τμήμα του κατάγματος
έλκεται προς τα πάνω από τον στερνοκλειδομαστοειδή μύ

Ο ακτινολογικός έλεγχος της κλείδας επιβεβαιώνει την ύπαρξη κατάγματος ή και εξαρθρήματος της στο περιφερικό άκρο του οστού (κόκκινος κύκλος).

Σε σπάνιες περιπτώσεις πρέπει να διενεργηθεί αγγειογραφία για την απεικόνιση των υποκλείδιων αγγείων. Το μεγάλο οίδημα της τραυματισμένης περιοχής θέτει την υποψία τραυματισμού των αγγείων.

Συμπτώματα

  • Πτώση του ώμου λόγο έλλειψης της υποστήξιξής του
  • Αδυναμία άρσης του άνω άκρου λόγω του έντονου πόνου
  • Αίσθηση κριγμού κατά τη προσπάθεια έγερσης του άνω άκρου
  • Οίδημα της περιοχής 
  • Ευαισθησία κατά τη ψηλάφηση
ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων της κλείδας είναι κυρίως συντηρητική.  Η ανάρτηση του αντίστοιχου άνω άκρου ή παλαιότερα από οκτωειδής περίδεση των ώμων για 4-5, κατά μέσο όρο,  εβδομάδες αποτελεί και την οριστική θεραπεία.

Ανάρτηση του άνω άκρου σε ασθενή με κάταγμα αριστερής κλείδας


Κάταγμα κλείδας στη διάφυση του οστού σε άνδρα 31 ετών


Πώρωση του κατάγματος 5 μήνες μετά

Ο ασθενής πρέπει μετά την πρώτη εξέταση και την απόφαση της συντηρητικής αντιμετώπισης του κατάγματος να επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


Ασθενής του οποίου το κάταγμα της κλείδας πωρώθηκε σε μη επιθυμητή θέση δημιουργώντας αισθητικό πρόβλημα και τον κίνδυνο να τρώσει το δέρμα το προεξέχων οστούν.
Στη περίπτωση αυτή έχει ένδειξη η χειρουργική αποκατάσταση.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων της κλείδας δεν είναι συχνή.
Ενδείξεις:

  • μεγάλη παρεκτόπιση των κατεαγότων άκρων
  • οξύαιχμα κατεαγότα άκρα με κίνδυνο να διατρυπήσουν το δέρμα από έσω.
  • απαίτηση για απόλυτο ανατομική ανάταξη.
  • αποτυχία πώρωσης του κατάγματος μετά από το αναμενόμενο διάστημα των 5-8 εβδομάδων

Η χειρουργική συγκράτηση του κατάγματος διενεργείται με ειδικές ανατομικές πλάκες και κοχλίες, υλικά τα οποία βοηθούν τον χειρουργό για την ανατομική ανάταξη του κατάγματος και τη διασφάλιση της πώρωσης αυτού.


Xειρουργική αντιμετώπιση κατάγματος κλείδας με ειδική πλάκα και κοχλίες.

Ο ασθενής παραμένει στη κλινική για 24 ώρες για να λάβει την απαραίτητη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Η πλάκα και οι κοχλίες δεν είναι απαραίτητο να αφαιρεθούν και μπορούν να παραμείνουν εφ' όρου ζωής.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image