ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΝΗΜΗΣ - ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ

Το κάταγμα του οστού της κνήμης αποτελεί ένα συχνό τραυματισμό στις νεανικές συνήθως ηλικίες.  Μπορεί να συμβεί είτε κατά τη διάρκεια αθλοπαιδιών - ποδόσφαιρο, είτε σε τροχαίο ατύχημα -οδηγός μοτοσυκλέτας-.
Το οστούν της κνήμης βρίσκεται αμέσως κάτω από το δέρμα για τον λόγο αυτό πολλές φορές μπορεί να προεξέχει από το τραύμα (ανοιχτό κάταγμα κνήμης).  

Η αντιμετώπιση του κατάγματος πρέπει να γίνει άμεσα με ακινητοποίηση του πάσχοντος σκέλους ο ασθενής να μεταφερθεί άμεσα σε ορθοπαιδική κλινική όπου και θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά.  Σήμερα υπάρχουν σύχγρονοι μέθοδοι χειρουργικής αντιμετώπισης που επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και πολλές φορές την άμεση φόρτιση της πάσχουσας κνήμης. Το γεγονός αυτό συμβάλει σημαντικά στη γρηγορότερη επιστροφή του ατόμου στις δραστηριότητές του με την μικρότερη δυνατή ψυχολογική επιφόρτιση που επιφέρει ο τραυματισμός αυτός.
 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Ασθενής 20 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα (συνεπιβάτης μοτοσυκλέτας) υπέστη συντρηπτικό, κλειστό μη παρεκτοπισμένο κάταγμα στη διάφυση της κνήμης.  Στην προεγχειρητική ακτινογραφία διαπιστώνουμε διαταραχή του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου και του ανατομικού άξονα της πάσχουσας κνήμης.  Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ενδομυελικής ήλωσης της κνήμης με ήλο τιτανίου και σταθεροποίηση με κοχλίες τιτανίου στις άκρες του ήλου (ενδομυελική ήλωση με γλυφανισμό).  Ο νεαρός ασθενής λίγες ώρες μετά το χειρουργείο σηκώθηκε και περπάτησε πατώντας το χειρουργημένο του κάτω άκρο άμεσα με την υποβοήθηση βακτηριών (πατερίτσες).  Σε 20 ημέρες η βάδιση ήταν ανεξάρτητη βοηθημάτων (πατερίτσες) και δίχως καθόλου πόνο.


Κάταγμα διάφυσης κνήμης (κλειστό) με διαταραχή του μηχανικού άξονα του κάτω άκρου και του ανατομικού άξονα της κνήμης


Στη χειρουργική αίθουσα έγινε σχεδιασμός των οδηγών σημείων για την επιτέλεση της ενδομυελικής ήλωσης υπό καθοδήγηση ακτινοσκοπικού μηχανήματος C-arm


Ενδομυελική ήλωση κατάγματος διάφυσης κνήμης με ήλο τιτανίου (κλειδούμενο).  Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία.


Το άνω πράσινο βέλος δείχνει την τομή μέσα από την οποία εισήλθε ο ενδομυελικός ήλος.  Το κάτω βέλος δείχνει το σημείο από το οποίο εφαρμόσθηκε ο κοχλίας τιτανίου.  Ο κύκλος περικλείει το σημείο του κατάγματος της κνήμης


Μετεγχειρητική ακτινολογική εικόνα 4 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση.  Η πώρωση του κατάγματος είναι απολύτως επιτυχής.  Ο ανατομικός άξονας της κνήμης και ο μηχανικός άξονας του κάτω άκρου έχου διορθωθεί πλήρως

Τα πλεονεκτήματα της αντιμετώπισης του κατάγματος της κνήμης με ενδομυελική ήλωση είναι ότι:

  • δεν γίνονται εκτεταμένες χειρουργικές τομές στο ήδη τραυματισμένο σημείο του κατάγματος,  
  • δεν αποκολλούνται μύες και τένοντες,
  • δεν διαταράσσεται η τόσο αναγκαία για την πώρωση του κατάγματος τοπική αιμάτωση,
  • γίνεται εσωτερική ναρθηκοποίηση του κατάγματος και επιτρέπει στον ασθενή  να πατήσει το τραυματισμένο του κάτω άκρο γρήγορα και ανώδυνα

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Ασθενής άνδρας 35 ετών υπέστη κάταγμα κνήμης κάτω διάφυσης - μετάφυσης καθώς και κάταγμα στη περόνη σύστοιχα μετά από τροχαίο ατύχημα με μοτοσυκλέτα (οδηγός).  Αντιμετωπίστηκε εγκαίρως με ενδομυελική ήλωση τιτανίου (στατική κλειδούμενη με γλυφανισμό)


Το άνω βέλος δείχνει το κάταγμα της περόνης ενώ το κάτω βέλος το κάταγμα της κνήμης


Κάταγμα κάτω διάφυσης - μετάφυσης κνήμης στροφικού μοντέλου


Ενδομυελική στατικά κλειδούμενη ενδομυελική ήλωση τιτανίου με ένα κεντρικό κοχλία και δύο περιφερικούς κοχλίες τιτανίου επίσης.


Πλάγια ακτινολογική απεικόνηση της χειρουργημένης κνήμης αμέσως μετά το χειρουργείο.

Ο ασθενής λόγω του ότι το κάταγμα είναι αρκετά περιφερικά και περιλαμβάνει τη μετάφυση της κνήμης ο ασθενής θα πατήσει το πάσχων σκέλος 20 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση.
 

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image