ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΓΟΝΑΤΟ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΧΟΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΡΙΑΙΑ ΤΡΟΧΙΛΙΑ

Ασθενής 45 ετών, αθλητής παρουσιάζει έντονο άλγος στην άρθρωση του γόνατος τα τελευταία 7 χρόνια.

Κατά τη κλινική εξέταση βρέθηκαν:

περιορισμός εύρους κίνησης της άρθρωσης, έλλειμα κάμψης 30 μοίρες
οίδημα της άρθρωσης

Η Μαγνητική Τομογραφία στο γόνατο ανέδειξε εκτεταμένο έλλειμμα του χόνδρου στην επιγονατίδα και στη μηριαία τροχιλία.

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης των χονδροκυττάρων περιλαμβάνει δύο στάδια

αρθροσκοπική λήψη δείγματος χονδροκυττάρων από το πάσχων γόνατο και αποστολή του δείγματος σε ειδικό κέντρο για την καλλιέργεια των.
 
χειρουργική επέμβαση μετά 4-5 εβδομάδες για την εμφύτευση των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων στην πάσχουσα περιοχή

 

Χόνδρινες βλάβες στη μηριαία τροχιλία και στην επιγονατίδα στο γόνατο

Καθαρισμός της εστίας της βλάβης στη μηριαία τροχιλία και επιγονατίδα για την εφαρμογή των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων

Υπόστρωμα κολλαγόνου πάνω στο οποίο θα ενεθούν τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα

Έγχυση των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων πάνω στο υπόστρωμα του κολλαγόνου

 

Τοποθέτηση του film του εμποτισμένου με χονδροκύτταρα κολλαγόνου στην εστία της βλάβης στη μηριαία τροχιλία

 

Έγχυση συγκολλητικού στην εστία της βλάβης της επιγονατίδας

 

Τοποθέτηση των καλλιεργημένων χονδροκυττάρων στην εστία της βλάβης στο κέντρο της επιγονατίδας

Μετά τη χειρουργική επέμβαση ο ασθενής ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης της άρθρωσης του γόνατος.

Η μετεγχειρητική του πορεία ήταν άριστη.

Σήμερα 4 μήνες μετά το χειρουργείο συμμετέχει ήδη σε πρόγραμμα με ελαφρές αθλητικές δραστηριότητες και η κλινική του εικόνα βελτιώνεται συνεχώς

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image