ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON

ΝΕΥΡΩΜΑ MORTON

Η εμφάνιση πόνου μεταξύ των δύο δακτύλων - μεταταρσίων στο πόδι πάντα εγείρει την υποψία ύπαρξης νευρώματος Morton. Η συχνότητα εμφάνισης της πάθησης είναι υψηλότερη στις γυναίκες της μέσης ηλικίας, σε ποσοστό 85% στο ένα πόδι, μεταξύ του 3ου -4ου δακτύλου σε ποσοστό 45% και του 2ου-3ου δακτύλου σε ποσοστό 37% . Η ύπαρξη δύο νευρωμάτων Morton στο ίδιο πόδι είναι σπάνια (ποσοστό 4%).


Νεύρωμα MORTON

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η αιτιολογία εμφάνισης της πάθησης δεν είναι απολύτως σαφής. Τα ψηλά και στενά παπούτσια τα οποία φορούν οι γυναίκες αυξάνουν την πίεση μεταξύ των μεταταρσίων, δημιουργώντας συνθήκες ερεθισμού των νευρικών στελεχών. Ο χρόνιος ερεθισμός αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα ειδικά στις γυναίκες.

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Το συχνότερα εμφανιζόμενο σύμπτωμα είναι το άλγος (καυσαλγία), στο σημείο της βλάβης του νευρικού στελέχους, συνήθως ανάμεσα στο 3ο-4ο δάκτυλο ή στο ύψος των κεφαλών των μεταταρσίων (μεταταρσαλγία) ιδιαίτερα κατά τη φάση της φόρτισης του ποδιού (βάδιση, ορθοστασία, τρέξιμο). Αρχικά μπορεί να έχει μικρή ένταση και σταδιακά να εμφανίζεται επιδείνωση του πόνου ώστε ο ασθενής να καταφεύγει στη χρήση παυσίπονων και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η κλινική εξέταση θα διαχωρίσει την προέλευση του άλγους. Η κλασική δοκιμασία συμπίεσης των μεταταρσίων από το χέρι του Ορθοπαιδικού θα αναπαράγει τον πόνο –Mulder’s sign-, στο πάσχων διαμετατάρσιο διάστημα. Επίσης η προσεκτική ψηλάφηση και πίεση ανάμεσα στις κεφαλές των μεταταρσίων θα προκαλέσει άλγος στην ασθενή.


Δοκιμασία Mulder.  Πρόκληση πόνου στο πόδι με την άσκηση εγκάρσιας πίεσης.


Αναπαραγωγή του πόνου με την άμεση πίεση του νευρώματος στο πάσχον διαμετατάρσιο διάστημα

 

ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Υπερηχογράφημα και μαγνητική τομογραφία αποτελούν τις εξεταστικές παρακλινικές μεθόδους επιλογής για να αναδειχθεί το νεύρωμα του Morton. Οι ακτινογραφίες του πάσχοντος άκρου ποδός ουσιαστικά αποκλείει άλλες αιτίες άλγους του ποδιού.


 Μαγνητική τομογραφία άκρου ποδός.  Νεύρωμα Morton στο τρίτο διαμετατάρσιο διάστημα (κύκλος)

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η χρήση παπουτσιών με ευρύχωρη φόρμα και σκληρό σχετικά πάτο ώστε να αποφεύγεται η υπερέκταση των δακτύλων του ποδιού κατά τη φάση της φόρτισης ανακουφίζει τα οξέα συμπτώματα.

Η τοποθέτηση ειδικού ορθωτικού πέλματος στο ύψος των κεφαλών των μεταταρσίων βελτιώνει την κλινική εικόνα. Η τοπική έγχυση κορτιζόνης δεν αποτελεί θεραπευτικό μέτρο αφού προσδίδει μόνον πρόσκαιρη ανακούφιση των συμπτωμάτων μόνο στο 30% των ασθενών.

Η συχνή χρήση της κορτιζόνης τοπικά για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβες στις στηρικτικές δομές των μεταταρσίων και να οδηγήσει σε επιδείνωση της μεταταρσαλγίας άλλης αιτιολογίας από το νεύρωμα Morton.

Τα αντιφλεγμονώδη και τα παυσίπονα φάρμακα αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα όσο χρονικό διάστημα γίνεται η χρήση τους.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η μικροχειρουργική αφαίρεση του νευρώματος Morton αποτελεί και τη μέθοδο επιλογής για την οριστική αντιμετώπιση της πάθησης.

Η τομή του δέρματος μήκους 2-3 cm γίνεται στην ραχιαία επιφάνεια του ποδιού αντικαθιστώντας ουσιαστικά την παλαιότερη μέθοδο στην οποία η τομή γίνονταν στην πελματιαία επιφάνεια δημιουργώντας επώδυνες ουλές αφού υπήρχε μακροχρόνιος ερεθισμός κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής βάδισης.

Η διάρκεια της επέμβασης δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά και η ασθενής εξέρχεται από την κλινική την ίδια ημέρα περπατώντας και φορώντας το ειδικό υπόδημα αποφόρτισης του πρόσθιου ποδός.

Το υπόδημα αυτό αφαιρείται μετά από 15 ημέρες και το άτομο αναλαμβάνει κανονικά τις καθημερινές και επαγγελματικές δραστηριότητές του.
 


Παρασκευή του νευρώματος MORTON στο 3ο διαμετατάρσιο διάστημα


Νεύρωμα Morton

Νεύρωμα Morton

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Γυναίκα 45 ετών με χρόνιο πόνο στο πρόσθιο πόδι (πέλμα), επιδεινούμενο με το πέρας του χρόνου.
Το επάγγελμά της είναι ιδιαίτερα απαιτητικό διότι η ασθενής περπατά καθημερινά αρκετές ώρες.


Μαγνητική τομογραφία του αριστερού ποδιού αναδεικνείει νεύρωμα Morton μεταξύ του 4ου και 5ου μεταταρσίου στο ύψος των κεφαλών αυτών (κόκκινος κύκλος)


Νεύρωμα Morton στο 4ο διαμετατάρσιο διάστημα του αριστερού ποδιού


Στην ίδια ασθενή ανευρίσκεται και δεύτερο νεύρωμα Morton ανάμεσα στο 3ο και 4ο μετατάρσιο του αριστερού ποδιού


Στο αριστερό πόδι της ασθενούς βρέθηκαν δύο νευρώματα Morton τα οποία της δημιουργούσαν ιδιαίτερο άλγος και αισθήματος καύσους.


Οι κόκκινες βούλες απεικονίζουν τη θέση και το ύψος των νευρινωμάτων Morton.  Για την χειρουργική αφαίρεση και των δύο έγινα τομή δέρματος στη ραχιαία επιφάνεια του 4ου μεταταρσίου (επιμήκης μαύρη γραμμή)


Νεύρωμα Morton μεταξύ του 3ου και 4ου μεταταρσίου


Νεύρωμα Morton μεταξύ του 3ου και 4ου μεταταρσίου σε γυναίκα 34 ετών.


Το νεύρωμα αφαιρέθηκε και οι διαστάσεις του είναι 10Χ5χιλ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Γυναίκα 56 ετών με έντονο άλγος στο πρόσθιο πόδι - μεταταρσαλγία, με επιδεινούμενο άλγος με το πέρας του χρόνου ιδιαίτερα όταν φορά κλειστά παπούτσια.


Η μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει το νεύρωμα Morton μεταξύ των κεφαλών του 2ου και 3ου μετατραρσίου (βέλος)


Παρασκευή του νευρώματος με μικροχειρουργικές τεχνικές, ανάμεσα στο 2ο και 3ο δάκτυλο του αριστερού ποδός


Το νεύρωμα Morton έχει ήδη εκταμεί από το περιφερικό τμήμα και συγκρατείται από το κεντικό στέλεχος του νεύρου


Νεύρωμα Morton μετά την αφαίρεσή του

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3


Ασθενής 62 ετών με έντονη μεταταρσαλγία και αιμωδίες - μουδιάσματα στο 3ο και 4ο δάκτυλο λόγω του νευρώματος Morton.  Στη μαγνητική τομογραφία του ποδός αναδεικνύεται μεγάλο νεύρωμα Morton
(κοκκινος κύκλος).


Νεύρωμα Morton μεταξύ των κεφαλών του 3ου και 4ου μεταταρσίου.  Χειρουργική αφαίρεση.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image