ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ

PERSONAL OPERATIVE SYSTEM (P.O.S.)


To Personal Operative System (P.O.S.), αποτελεί ένα εξελιγμένο σύστημα εξατομικευμένης προσέγγισης του ασθενούς, μελετώντας και αναλύοντας το πρόβλημα της υγείας του και δημιουργώντας την κατάλληλη χειρουργική αντιμετώπιση και το μετεγχειρητικό πλάνο που αρμόζει για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, επαγγελματικές ή αθλητικές απαιτήσεις καθώς επίσης και οι ατομικές προσδοκίες του ασθενούς ξεχωριστά και βάσει τα διεθνή πρότυπα και τις αρχές της Ορθοπαιδικής χειρουργικής καθορίζεται η ενδεδειγμένη χειρουργική θεραπεία.

Το Personal Operative System περιλαμβάνει:

• λήψη λεπτομερούς ιστορικού 
• κλινική εξέταση
• αξιολόγηση του παρακλινικού ελέγχου (ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία, ειδικές αιματολογικές εξετάσεις κ.α.)
• ανάλυση και επεξήγηση στον ασθενή της φύσης του προβλήματος του καθώς και τις θεραπευτικές επιλογές που υπάρχουν
• παρουσίαση φωτογραφικού υλικού και video από παρόμοια περιστατικά και ενημέρωση του ασθενή για τη χειρουργική επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί όσο αφορά στην αναισθησία αλλά και τη χειρουργική τεχνική

Μετά τη χειρουργική επέμβαση:

• μετεγχειρητική παρακολούθηση στη κλινική και πλήρη ενημέρωση του ασθενούς και των συγγενών του για τη χειρουργική επέμβαση και την έκβαση της μετεγχειρητικής του πορείας

• μετά την έξοδό του από τη κλινική κατ’ οίκον παρακολούθηση του ασθενούς σε περίπτωση που θα είναι απαραίτητη

• πλήρης καθοδήγηση της μετεγχειρητικής φαρμακευτικής αγωγής 

• Σχεδιασμός του προγράμματος αποκατάστασης για τη ταχύτερη ανεξαρτητοποίηση του ασθενούς. Συνεργασία με τον φυσικοθεραπευτή

• αφαίρεση των ραμμάτων στο ιατρείο και αν είναι αδύνατη η μετακίνηση του ασθενούς στην οικία του

• οδηγίες για την πλήρη επανένταξη του ατόμου στην εργασία και τις αθλητικές δραστηριότητες

• 24ωρη τηλεφωνική κάλυψη για οποιαδήποτε ανάγκη του ασθενούς

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image