ΠΟΔΙ

ΤΟ ΠΟΔΙ

Το ανθρώπινο πόδι αποτελεί μια ιδιαίτερη κατασκευή όσο αφορά στη κατασκευή του αλλά και στη λειτουργία του και χωρίζεται σε τρία μέρη:

1. το πρόσθιο πόδι
2. το ενδιάμεσο πόδι
3. οπίσθιο πόδι

Το πρόσθιο πόδι περιλαμβάνει τα πέντε μακρά οστά που ονομάζονται μετατάρσια καθώς επίσης και τις φάλαγγες που δημιουργούν τα δάκτυλα.

Το πρώτο μετατάρσιο του οποίου η προέκταση οδηγεί στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, είναι το βραχύτερο και το παχύτερο σε σύγκριση με τα άλλα τέσσερα μετατάρσια και παίζει σημαντικό ρόλο για την επιτέλεση της βάδισης. Κοντά στη κεφαλή του 1ου μεταταρσίου και στη πελματιαία επιφάνειά του βρίσκονται τα σησαμοειδή οστά τα οποία είναι μικρές οστικές δομές πάνω στις οποίες περνούν και καταφύονται μύες του ποδιού.
Το 2ο, 3ο και 4ο μετατάρσιο βρίσκονται ανάμεσα στο 1ο και το 5ο είναι σταθερά και προσφύονται σ’ αυτά μικρή τένοντες δίχως να υπόκεινται σε υψηλά φορτία.

Το ενδιάμεσο πόδι περιλαμβάνει πέντε οστά το οποία είναι το σκαφοειδές, το κυβοειδές και τα τρία σφηνοειδή οστά. Τα οστά αυτά προς τα εμπρός ενώνονται με τις βάσεις των μεταταρσίων και προς τα πίσω με τον αστράγαλο και τη πτέρνα.

Ο οπίσθιο πόδι σχηματίζεται από δύο μεγάλα οστά την πτέρνα και τον αστράγαλο. Ο αστράγαλος συνδέεται με την κνήμη και τη περόνη σχηματίζοντας τη ποδοκνημική άρθρωση ενώ στον αστράγαλο καταλήγει ο Αχίλλειος τένοντας.

Το πόδι διαθέτει δύο σημαντικές λειτουργίες την ικανότητα διαχείρισης του σωματικού βάρους καθώς και την ικανότητα προώθησης αυτού. Οι δύο αυτές λειτουργίες απαιτούν υψηλή σταθερότητα. Επίσης το πόδι έχει σημαντική ελαστικότητα για να μπορεί να προσαρμόζεται σε ανώμαλες επιφάνειες.

Η ποδική καμάρα βρίσκεται στο έσω χείλος του ποδιού και δημιουργείται από τη πτέρνα, τον αστράγαλο, το σκαφοειδές οστούν, τα σφηνοειδή οστά καθώς και τα τρία πρώτα μετατάρσια. Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή υποστηρίζεται από τους συνδέσμους και τους μύες προσδίδοντας στο πόδι την απαραίτητη ελαστικότητα διευκολύνοντας τη βάδιση, το τρέξιμο και την αλτική ικανότητα του ανθρώπου.

Το κνημιαίο νεύρο είναι το κυριότερο νεύρο που συναντάμε στο πόδι. Έρχεται από τη κνήμη και περνά από την εσωτερική επιφάνεια της ποδοκνημικής άρθρωσης (πίσω και κάτω από το έσω σφυρό) και νευρώνει αισθητικά το πέλμα και τα δάκτυλα καθώς και του μύες του ποδιού. Πολλά άλλα νεύρα βρίσκονται στο πόδι περνούν από την έξω επιφάνεια της ποδοκνημικής παρέχονται αισθητικότητα στη ράχη και την έξω επιφάνεια του ποδιού.

Η οπίσθια κνημιαία αρτηρία αποτελεί την κύρια παροχή αίματος του ποδιού βρίσκεται δίπλα στο κνημιαίο νεύρο περνώντας από το έσω σφυρό. Η ραχιαία αρτηρία του ποδός βρίσκεται στη ραχιαία επιφάνειά του και είναι εύκολα ψηλαφητή.

Τα οστά του ποδιού.

Το μυϊκό σύστημα του ποδιού.

Οι αρτηρίες του ποδιού.

Η εξαιρετική γεωμετρία του ποδιού προσδίδει τη δυνατότητα στον άνθρωπο για την επιτέλεση απλών αλλά και πολύ σύνθετων δραστηριοτήτων με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση η οποία μεταφράζεται ως η λιγότερο δυνατή κόπωση κατά τη προσπάθεια. 

(Operative Techniques Foot & Ankle Surgery, SAUNDERS PUBLICATIONS)

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image