ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΜΥΟΣ

Η ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου αποτελεί μια σχετικά σπάνια πάθηση. Η πλειονότητα των ρήξεων συμβαίνει κεντρικά στη περιοχή του ώμου. Οι περιφερικές ρήξεις αποτελούν μόνο το 3% του συνόλου των ρήξεων με συχνότητα 1.2 άτομο ανά 100.000 τον χρόνο.
 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς αποτελείται από δύο τένοντες. Ο ένας τένοντας καταλήγει στον ώμο και ο άλλος τένοντας καταλήγει στη κερκίδα (αγκώνας). Ο περιφερικός τένοντας του αγκώνα ονομάζεται περιφερικός τένοντας και καταλήγει στο κερκιδικό όγκωμα.
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο ασθενής με τη ρήξη του τένοντα προσέρχεται στον Ορθοπαιδικό Χειρουργό και αναφέρει ιστορικό ξαφνικού άλγους στην πρόσθια επιφάνεια της άρθρωσης του αγκώνα μετά από απότομη άρση βάρους. Ο τυπικός ασθενής είναι ηλικίας 50 ετών αλλά μπορεί να συμβεί σε ηλικίες από 21 έως 70 ετών και η πλειονότητα των περιπτώσεων στο ιστορικό αναφέρεται άρση βάρους.

Το κάπνισμα λόγω της επίδρασης που έχει στα μικρά αγγεία των τενόντων μπορεί να αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Η χρήση κορτικοστεροειδών συστηματικά ή τοπικά έχει συνδεθεί με διαταραχή της τροφικότητας του τένοντα (ατροφία).

Ο ασθενής φέρει εκχύμωση στην προσθία επιφάνεια του αγκώνα και περιορισμό της κίνησης της άρθρωσης δευτερογενώς οφειλόμενη στη μετατραυματική φλεγμονή και το τοπικό οίδημα (πρήξιμο). Μετά το πέρας της οξείας φλεγμονής ο ασθενής αναφέρει συνήθως ελάττωση της δύναμης κάμψης και υπτιασμού του αγκώνα.


Ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυ.  Η μάζα του μυ έχει συρρικνωθεί κεντρικά.


Ρήξη του περιφερικού τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου μυ.  Ο δείκτης του θεράποντος Ορθοπαιδικού Χειρουργού τοποθετείται στο κενό που αφήνει η ρήξη του τένοντα.

Ρήξη μακράς κεφαλής του δικεφάλου βραχιονίου τένοντα σε νέο άντρα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο απλός ακτινολογικός έλεγχος είναι συνήθως φυσιολογικός . Σπάνια αναδεικνύει απόσπαση τμήματος οστού από το κερκιδικό όγκωμα.
Αν η κλινική εξέταση που διενεργεί ο εξειδικευμένος Ορθοπαιδικός χειρουργός θέσει τη διάγνωση δεν θεωρείται απαραίτητος ο περαιτέρω απεικονιστικός έλεγχος.

Η μαγνητική τομογραφία βοηθά στην επιβεβαίωση της διάγνωσης αν τα ευρήματα από τη κλινική εξέταση δεν είναι σαφή.
Το διαγνωστικό υπερηχογράφημα αποτελεί μια φθηνή και αξιόπιστη διαγνωστική μέθοδο αλλά απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.


Η μαγνητική τομογραφία επισφραγίζει τη διάγνωση της ρήξης του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου.
Ο κόκκινος κύκλος απεικονίζει το κολόβωμα του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός και το βέλος δείχνει το εναπομείναν κενό.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η συντηρητική αντιμετώπιση έχει ένδειξη σε ασθενείς μεγάλης ηλικίας δίχως ιδιαίτερες απαιτήσεις από το άκρο, ή άνθρωποι με συνοδά προβλήματα υγείας που δεν επιτρέπουν χειρουργική προσέγγιση.
Η απόφαση της συντηρητικής αγωγή πρέπει να γίνει με σκεπτικισμό αφού η πλήρης επαναφορά του άνω άκρου όσο αφορά στην ισχύ του και το εύρος κίνησης δεν είναι δυνατή.

Η μερική ρήξη του τένοντα αρχικά μπορεί να αντιμετωπιστεί δίχως χειρουργική επέμβαση.
Αντιφλεγμονώδη αγωγή, νάρθηκες και φυσικοθεραπεία αποτελούν τη βασική τριάδα αντιμετώπισης.

Η πλήρης ρήξη του τένοντα πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η θεραπεία της πλήρους ρήξεως του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου μυός είναι κυρίως χειρουργική. Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ο μόνος τρόπος για την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου όσο αφορά στην κάμψη και υπτιασμό του αντιβραχίου.

Η επέμβαση διενεργείται με της αρχές της μικροχειρουργικής και την υποβοήθηση χειρουργικού μικροσκοπίου για την επίτευξη μέγιστων αποτελεσμάτων. Η διάρκεια της επέμβασης κυμαίνεται μεταξύ 60-70 λεπτών. Ο ασθενής παραμένει στη κλινική για 24 ώρες για να λάβει όλη την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

Τοποθέτηση του άνω άκρου του ασθενούς σε ειδική τράπεζα.  Η χρησιμοποίηση της ίσχαιμου περίδεσης ελέγχει την αιματική ροή στο χειρουργικό πεδίο.  Τομή δέρματος.

Περιφερική ρήξη του τένοντα του δικεφάλου.  Προεγχειρητικός έλεγχος. 

 
 

Χειρουργική αντιμετώπιση της περιφερικής ρήξης του τένοντα του δικεφάλου βραχιονίου.  (Bicepsbutton & Biotenodesis screw, Arthrex U.S.A.)  


Διπλή σταθεροποίηση του τένοντα του δικέφαλου βραχιονίου στην κερκίδα.  Τένοντας του δικέφαλου βραχιονίου (πράσινο βέλος), κοχλίας σταθεροποίησης του τένοντα (μπλε βέλος).


Σχηματική αναπαράσταση επανακαθήλωσης του τενοντα του δικεφάλου βραχιονίου στο κερκιδικό όγκωμα
 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ:

• η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου προσφέρει ακρίβεια χειρουργικών χειρισμών καθώς και ασφάλεια για τον ασθενή
• σχετικά γρήγορη κινητοποίηση της άρθρωσης
• δεν είναι απαραίτητη η εφαρμογή ειδικού νάρθηκα
• μικρή παραμονή στη κλινική
• γρήγορη επιστροφή του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες


Τραυματική ρήξη του δικεφάλου βραχιονίου τένοντα σε άνδρα 54 ετών πριν την χειρουργική αποκατάσταση.


Τρεις μήνες μετά τη χειρουργική αποκατάσταση.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Το χειρουργημένο άνω άκρο τοποθετείται σε νάρθηκα ή σε ειδική μαλακή περίδεση και σε ανάρτηση. Ο πρηνισμός και ο υπτιασμός του αντιβραχίου επιτρέπεται άμεσα μετεγχειρητικά. Ο ασθενής δεν πρέπει να σηκώσει κανένα βάρος για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες.

Μετά τις 6 εβδομάδες ξεκινά η προοδευτική φόρτιση του άνω άκρου και στους 3 μήνες ο ασθενής έχει πλήρη δραστηριότητα.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Το χειρουργημένο άνω άκρο τοποθετείται σε νάρθηκα ή σε ειδική μαλακή περίδεση και σε ανάρτηση. Ο πρηνισμός και ο υπτιασμός του αντιβραχίου επιτρέπεται άμεσα μετεγχειρητικά. Ο ασθενής δεν πρέπει να σηκώσει κανένα βάρος για τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες.

Μετά τις 6 εβδομάδες ξεκινά η προοδευτική φόρτιση του άνω άκρου και στους 3 μήνες ο ασθενής έχει πλήρη δραστηριότητα.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image