ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

ΡΗΞΗ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΕΩΝ ΜΥΩΝ ΤΟΥ ΩΜΟΥ


Ρομποτικός βραχίονας στήριξης του άνω άκρου.  Αρθροσκόπηση ώμου


Αρθροσκοπική εικόνα της άρθρωσης του ώμου.  Φυσιολογική απεικόνηση της κατάφυσης του τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου στο βραχιόνιο οστούν

Το πέταλο των στροφέων μυών του ώμου σχηματίζεται από τέσσερεις μύες και ονομάζεται έτσι λόγω της διαμόρφωσης των καταφυτικών τους τενόντων.  Οι μύες που σχηματίζουν το πέταλο είναι ο υπερακάνθιος, ο υπακάνθιος, ο έλασσον στρογγύλος και ο υποπλάτιος μυς.

Η ρήξη του τενοντίου πετάλου των στροφέων συναντάται συνήθως σε άτομα πάνω των 40 ετών οι οποίοι κάνουν χειρονακτικό επάγγελμα για πολλά χρόνια και σηκώνουν συχνά τα χέρια τους πάνω από το επίπεδο των ώμων.

Επίσης ρήπτες αθλητές (ακόντιο, σφαίρα ή σφύρα) καθώς και βολεϊμπολίστες ή αρσιβαρίστες αποτελούν ομάδες ανθρώπων με συχνά προβλήματα στους ώμους τους. Με το πέρας του χρόνου η επιβάρυνση επιφέρει σταδιακή φθορά των μυϊκών ομάδων των στροφέων, λέπτυνση και τέλος τη ρήξη αυτών.


   Σχηματική απεικόνιση μικρής και μεγάλης ρήξης των στροφέων μυών .


Ρήξη του υπερακανθίου τένοντα στον ώμο (πάνω εικόνα).  Αρθροσκοπική συρραφή του τένοντα με δύο ειδικά ράμματα (κάτω εικόνα).

Τα συμπτώματα της ρήξης των τενόντων περιλαμβάνουν:

• Ατροφία ή ελάττωση της μυϊκής ισχύος των μυών γύρω από τον ώμο
• Πόνος όταν προσπαθούμε να σηκώσουμε το άνω άκρο
• Αδυναμία επιτέλεσης των κινήσεων του ώμου
• Πόνος όταν κατεβάζουμε το άνω άκρο από την αναρτημένη θέση
• Κριγμός, αίσθηση θορύβου μέσα στην άρθρωση κατά τη διάρκεια των κινήσεων.

Διάγνωση

Η διάγνωση της κάκωσης βασίζεται στη συμπτωματολογία του ασθενούς, τη κλινική εξέταση από τον Ορθοπαιδικό καθώς και τον απεικονιστικό έλεγχο της άρθρωσης ο οποίος αποτελείται από τις απλές ακτινογραφίες και τη μαγνητική τομογραφία με ή δίχως έγχυση σκιαγραφικής ουσίας (γαδολίνιο). Μερικές φορές η διενέργεια διαγνωστικού υπερηχογραφήματος μπορεί να βοηθήσει.


Μαγνητική απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία ρήξης του τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η ρήξη του τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου (υπερακάνθιος , υπακάνθιος , έλασσον στρογγύλος, υποπλάτιος μυς) μπορεί να αφορά τον ένα τένοντα ή και τους τέσσερεις καθώς επίσης να είναι μερική ή ολική.

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για το είδος της αγωγής περιλαμβάνουν: 
• Το είδος και η έκταση της βλάβης των τενόντων
• ηλικία,
• συνοδά νοσήματα
• προσδοκίες του ασθενή

Σε αρκετές περιπτώσεις η συντηρητική αγωγή μπορεί να ανακουφίσει τον ασθενή από τα συμπτώματα δίχως να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Η ηλικία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που αξιολογείται από τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό. Ασθενείς με μεγάλη ηλικία και συνοδά προβλήματα υγείας (στεφανιαία νόσο, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), αντιμετωπίζονται κυρίως με συντηρητική αγωγή για μεγάλο χρονικό διάστημα η οποία περιλαμβάνει:

• ανάπαυση και περιορισμό των κινήσεων πάνω από το επίπεδο του κεφαλιού
• ανάρτηση του μέλους
• αντιφλεγμονώδης φαρμακευτική αγωγή
• έγχυση κορτιζόνης στην άρθρωση
• φυσικοθεραπεία

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ


Beach chair position.  Θέση του ασθενούς για την διενέργεια αρθροσκόπησης του ώμου


Σχεδιασμός των αρθροσκοπικών εισόδων και των ανατομικών σημείων οδηγών πριν την έξαρξη της αρθροσκοπικής επέμβασης

Ο Ορθοπαιδικός θα συστήσει τη χειρουργική θεραπεία όταν:

• Η συντηρητική αγωγή δεν ανακούφισε τους πόνους
• Η ρήξη των μυών είναι πρόσφατη και εξαιρετικά επώδυνη
• Η ρήξη των μυών έγινε στο κύριο άνω άκρο σε ανθρώπους με έντονη χειρονακτική δραστηριότητα
• Σε αθλητές

Ο τύπος της χειρουργικής θεραπείας εξαρτάται από το μέγεθος, τον τύπο και τη τοποθεσία της ρήξης των τενόντων. Η μικρές ρήξεις αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικά με καθαρισμό των μυών και ίσως διάνοιξη του χώρου μεταξύ του ακρωμίου και της κεφαλής του βραχιονίου (ακρωμιοπλαστική).

Αν η ρήξη είναι μεγάλη ή ολική τότε διενεργείται αρθροσκοπική συρραφή των τενόντων.

Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

• αρθροσκοπική χειρουργική
• τεχνική Mini Open
 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ


Αρθροσκόπηση του ώμου
Η Αρθροσκόπηση αποτελεί τη πιο σύγχρονη ορθοπαιδική χειρουργική μέθοδο στον κόσμο, που επιτρέπει στον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό χειρουργό να διαγνώσει και να παρέμβει θεραπευτικά χρησιμοποιώντας χειρουργικά εργαλεία σε μέγεθος ενός στυλό τα οποία εισάγονται μέσα στην άρθρωση από τρείς κυρίως οπές στη πρόσθια, πλάγια και οπίσθια επιφάνεια του ώμου.

Το αρθροσκόπιο περιέχει οπτικές ίνες που μεταδίδουν την εικόνα που λαμβάνουν από το εσωτερικό του ώμου και με εξωτερικό επεξεργαστή την προβάλουν σε μόνιτορ (τηλεόραση).

Από την εικόνα που προβάλλεται στο μόνιτορ ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός εξετάζει προσεκτικά και με μεγάλη λεπτομέρεια το εσωτερικό της άρθρωσης και αποφασίζει για τη φύση του προβλήματος καθώς και τη θεραπεία αυτού.

Κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης ο γιατρός μπορεί να εισάγει ειδικά χειρουργικά εργαλεία από τη δεύτερη οπή ή την τρίτη οπή δρώντας με τον τρόπο αυτό διαγνωστικά και θεραπευτικά.

Αρθροσκοπική εικόνα του ώμου.  Η μακρά κεφαλή του δικεφάλου είναι ακέραιη (έκφυση από το άνω φύμα της ωμογλήνης)


Αρθροσκοπική εικόνα του ώμου.  Ο υποπλάτιος μυς είναι ακέραιος

Συρραφή του τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος τένοντας).  Σχηματική απεικόνηση


Οι μικρές τομές στην πλάγια και οπίσθια επιφάνεια του ώμου για την εισαγωγή των ειδικών εργαλείων και της κάμερας.

Προετοιμασία για την αρθροσκοπική επέμβαση

Εάν έχετε αποφασίσει για την επέμβαση πρέπει να ενημερώσετε τον Ορθοπαιδικό σας Χειρουργό για την παρούσα κατάσταση της υγείας σας, το ιατρικό ιστορικό σας καθώς επίσης και τα φάρμακα τα οποία πέρνετε.

Η εισαγωγή στην κλινική γίνεται την ίδια ημέρα της επέμβασης. Το προηγούμενο απόγευμα πρέπει να προσέλθεται στην κλινική για να γίνει ο απαιτούμενος προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος αποτελείται από εξετάσεις αίματος, ακτινογραφία θώρακος και ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος.

Μόλις τελειώσει το στάδιο αυτό εξέρχεστε από τη κλινική. Το βράδυ πριν από την επέμβαση μπορείτε να φάτε κανονικά. Το πρωί δεν τρώτε και δεν πίνετε τίποτα μέχρι το χειρουργείο. Σε περίπτωση που πρέπει να πάρετε φάρμακα για άλλους λόγους μπορείτε να τα πιείτε με λίγο νερό κανονικά.

Ημέρα αρθροσκόπησης

Το πρωί κάνετε την εισαγωγή στην κλινική (Γραφείο Κίνησης Ασθενών) και ανεβένετε στο δωμάτιο σας όπου θα σας επισκεφτεί ο Αναισθησιολόγος για να σας εξετάσει και να συζητήσετε μαζί του τη μέθοδο αναισθησίας.

Στην αρθροσκοπική χειρουργική της άρθρωσης του ώμου παγκοσμίως χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι αναισθησίας, η γενική και η στελεχιαία αναισθησία.

Ο ασθενής λαμβάνει τη γενική αναισθησία καθώς επίσης συνήθως και τη στελεχιαία του άνω άκρου η οποία θα τον προστετεύσει από το μετεγχειρητικό άλγος τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση.

Η διάρκεια της αρθροσκόπησης εξαρτάται από τη θεραπευτική παρέμβαση που θα κάνει ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός και κυμαίνεται από 60 λεπτά (απλή ακρωμιοπλαστική) έως και 3 ώρες (συρραφή τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών ή συρραφή του επιχειλίου χόνδρου σε καθ’ υποτροπή εξάρθρημα της άρθρωσης).

Στο τέλος της επέμβασης ο Ορθοπαιδικός συρράπτει τις οπές με ράμμα ή ειδικές ταινίες και τυλίγει τον ώμο με κολλητικές ταινίες. Ο ασθενής μεταφέρεται στην αίθουσα ανάνηψης του χειρουργείου όπου και θα παραμείνει για λίγη ώρα για την ομαλή επαναφορά του.
Ο ασθενής εξέρχεται από τη κλινική την επόμενη ημέρα. 

 

Η σειρά των πέντε video περιγράφει την αρθροσκοπική συρραφή του τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ MINI OPEN

Η τεχνική Mini Open αποτελεί μια σύγχρονη διαδικασία αφού περιλαμβάνει δύο χειρουργικά μέρη. Αρχικά διενεργείται αρθροσκόπηση για την επισκόπηση και τον καθαρισμό της άρθρωσης. Κατόπιν ο Ορθοπαιδικός διενεργεί μικρή τομή δέρματος, 5 εκατοστά περίπου και αντιμετωπίζει – συρράπτει - την ρήξη του τενοντίου πετάλου ανοιχτά.
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Η μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία αποτελεί τον ένα σημαντικό τμήμα της αποθεραπείας και της πλήρους λειτουργικής επανένταξης στις καθημερινές επαγγελματικές και αθλητικές δραστηριότητες των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία. 

Η άρθρωση του ώμου χρειάζεται παρατεταμένη μετεγχειρητική φυσικο- θεραπευτική αγωγή (2-3 μήνες), από έμπειρο φυσικοθεραπευτή, για να αποκτήσει ξανά τη φυσιολογική κινητικότητα το πλήρες εύρος αυτής, καθώς και τη σταδιακή ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων πέριξ της άρθρωσης. 

Η συνεργασία του Ορθοπαιδικού Χειρουργού με τον φυσικοθεραπευτή για τον σχεδιασμό του πλάνου της αποκατάστασης του ασθενούς καθώς και η αδιάλειπτη παρακολούθηση της θεραπευτικής εξέλιξης αποτελεί τον χρυσό κανόνα της σωστής θεραπευτικής προσέγγισης του ασθενούς.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image