ΧΕΡΙ

ΤΟ ΧΕΡΙ

Το χέρι αποτελεί το κυρίαρχο όργανο για τη φυσική διαχείριση του περιβάλλοντος τόσο για τις αδρές κινήσεις (σήκωμα μεγάλου βάρους), όσο και τις λεπτές κινήσεις (σύλληψη βελόνας).

Οι άκρες των δακτύλων περιέχουν ιδιαίτερα πυκνές νευρικές αισθητικές απολήξεις δημιουργώντας την αίσθηση της αφής η οποία αποτελεί ένα σημαντικό επικοινωνιακό σύστημα του ατόμου.

Το χέρι σε άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να αντικαταστήσει σημαντικά όργανα όπως την όραση, την κίνηση ή την γλωσσική επικοινωνία. Επίσης αποτελεί ένα μέσο έκφρασης συναισθημάτων.
Το χέρι αποτελείται από δεκαεννέα οστά από τα οποία πέντε μετακάρπια που δημιουργούν τη παλάμη καθώς και δεκατέσσερα μικρότερα οστά που δημιουργούν τον αντίχειρα και τα υπόλοιπα δάκτυλα. Ο αντίχειρας αποτελείται από δύο οστά ενώ τα υπόλοιπα δάκτυλα από τρία.

Η κίνηση του χεριού είναι πολύπλοκη και ελέγχεται από πολλούς μυς οι οποίοι καταλήγουν στα δάκτυλα. Πολλοί μύες ξεκινούν από τα οστά του αντιβραχίου ενώ άλλοι ξεκινούν και καταλήγουν στα οστά του χεριού.

Η θαυμαστή πολυπλοκότητα της μυοσκελετικής αυτής δομής προσδίδει στο χέρι την ικανότητα πολλαπλών λειτουργιών
Η κάμψη και η έκταση, η προσαγωγή και η απαγωγή των δακτύλων αποτελούν τη βασική κινησιολογική συμπεριφορά του χεριού.
Η ανατομική του αντίχειρα του προσδίδει την ικανότητα της αντιθετικής σύλληψης με τα άλλα δάκτυλα τοποθετώντας τον άνθρωπο ως ξεχωριστό ον από το άλλο ζωικό βασίλειο.

Η αιματική παροχή του χεριού εξασφαλίζεται από το εν τω βάθει και το επιπολής παλαμιαίο τόξο που δημιουργούνται από τη συμβολή της κερκιδικής και ωλένιας αρτηρίας.
Ο τραυματισμός του χεριού αποτελεί μείζονα κάκωση και η σωστή αντιμετώπισή του αποτελεί σαφή προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του.

Επίσης πολλά αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψωριασική αρθρίτιδα προκαλούν παραμορφώσεις στις αρθρώσεις του χεριού γεγονός που σταδιακά μπορεί να επιφέρει λειτουργική ανεπάρκεια της άκρας χείρας

Η ανάπτυξη της μικροχειρουργικής έχει βελτιώσει πολύ την αντιμετώπιση των νοσολογικών καταστάσεων του χεριού προσφέροντας λειτουργική αποκατάσταση και ανακούφιση της συμπτωματολογίας του ασθενή.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image