ΩΜΟΣ

ΩΜΟΣ

Ο ώμος αποτελεί τη πιο ευκίνητη άρθρωση του ανθρώπινου σώματος και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον συχνό τραυματισμό του. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος η συντηρητική αντιμετώπιση αυτού αποτελεί συχνά την πρώτη μας επιλογή.

Ωστόσο μερικές φορές η καθυστέρηση της χειρουργικής αντιμετώπισης του προβλήματος του ώμου αυξάνει τη πιθανότητα της δυσκολότερης επίλυσης αυτού. Έγκαιρη, σωστή διάγνωση και θεραπεία είναι το κλειδί της θεραπευτικής επιτυχίας.

 

Ρομποτικής τεχνολογίας βραχίονας για την στήριξη του άνω άκρου κατά τη διάρκεια της αρθροσκόπησης.
 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

 

humerus: Βραχιόνιο οστούν
Coracoid process: Κορακοειδής απόφυση
Glenoid: Ωμογλήνη
Scapula: Ωμοπλάτη
Clavicle: Κλείδα
Acromion: Ακρώμιο


Supraspinatus: Υπερακάνθιος μυς
Infraspinatus: Υπακάνθιος μυσ
Teres minor: Έλασσον στρογγύλος μυς
Subscapularis: Υποπλάτιος

Coracoclavicular Ligament: Κορακοκλειδικός σύνδεσμος
Coracoacromial Ligament: Κορακοακρωμιακός σύνδεσμος

Η άρθρωση του ώμου  είναι μιά άρθρωση τύπου μπάλας – θήκης και δημιουργείται από τρία οστά: 1. το βραχιόνιο (humerus), 2. την ωμοπλάτη (scapula) και 3. την κλείδα (clavicle).

H ‘μπάλα’ του βραχιονίου οστού (κεφαλή του βραχιονίου), εφαρμόζει σταθερά μέσα στη θήκη που δημιουργεί η ωμοπλάτη (socket), την ωμογλήνη, δημιουργώντας την γληνοβραχιόνια άρθρωση.

Πέριξ της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης βρίσκετε ένα στεφάνι ιστού που ονομάζεται επιχείλιος χόνδρος και συμβάλλει στη σταθερότητα αυτής.

Η κεφαλή του βραχιονίου και η ωμογλήνη καλύπτονται από στρώμα αρθρικού χόνδρου επιτρέπωντας την ομαλή εκτέλεση των ανατομικών κινήσεων.

Η οροφή της άρθρωσης δημιουργείται από ειδική οστική προεξοχή της ωμοπλάτης και ονομάζεται ακρώμιο (acromion). Η οστική κατασκευή ολοκληρώνεται με τη κλείδα η οποία εφάπτεται με τμήμα του ακρωμίου και δημιουργεί την ακρωμιοκλειδική άρθρωση.

Μύες

Το τενόντιο πέταλο των στροφέων μυών του ώμου (rotator cuff) αποτελείται από τέσσερις μύς, αγκαλιάζει από πάνω, μπροστά και πίσω τη ΄μπάλα’ του βραχιονίου οστού και αποτελεί όχι μόνο το κύριο σταθεροποιητικό στοιχείο της άρθρωσης αλλά και τον κινητήριο μοχλό του άνω άκρου προς όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις.

Το τενόντιο πέταλο μπορεί να τραυματιστεί εύκολα και συνήθως οι άνθρωποι αναφέρουν πόνο στον ώμο για αρκετούς μήνες μετά από ένα ειδικό γεγονός (άρση μεγάλου βάρους, επαναλαμβανόμενη κίνηση του ώμου για αρκετό χρονικό διάστημα, παρατεταμένη άρση μικρού βάρους κ.α.)

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image