- PRP - ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΛΟΓΟ ΠΛΑΣΜΑ

PRP - ΑΥΤΟΛΟΓΟΙ ΑΥΞΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΦυγοκέντρηση του αίματος της ασθενούς για απομόνωση του πλάσματος.  Στο φιαλίδιο κάτω βρίσκονται συγκεντρωμένα τα ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία και αποχωρίζονται από το μείγμα.

Τα προϊόντα του αυτόλογου αίματος έχουν δημιουργήσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση πολλών ορθοπαιδικών παθήσεων. Τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν τους αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη θεραπευτική δυνατότητα αυτών.
Οι αυξητικοί παράγοντες προάγουν δηλαδή την αντίδραση επούλωσης των ιστών.
 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η σύγχρονη μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ευρύτατα στις αθλητικές κακώσεις (θλάσεις μυών, ρήξεις συνδέσμων μετεγχειρητική αγωγή μετά από συρραφές των τενόντων), στις ελαφρές ως μέτριες μορφές της οστεοαρθρίτιδας. Τα πρώτα αποτελέσματα στη διεθνή βιβλιογραφία είναι πολύ ενθαρρυντικά.

• Μερική ρήξη των συνδέσμων

• Τενοντίτιδα (επικονδυλίτιδα κ.α.)

• Θλάσεις και ρήξεις μυών

• Βλάβες του αρθρικού χόνδρου (ελαφρά ως μέτρια οστεοαρθρίτιδα, διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα)

• Ρήξη του πετάλου των στροφέων μυών του ώμου

• Βλάβη των μηνίσκων (υπό προϋποθέσεις)

• Αντιμετώπιση μετά από χειρουργική συρραφή των ρήξεων των τενόντων.
 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Τα αιμοπετάλια έξω από τη κυκλοφορία του αίματος ενεργοποιούνται και παράγουν μορφογενετικές πρωτείνες. Αυτοί οι παράγοντες ανάπτυξης είναι γνωστό ότι είναι σημαντικές για θεραπεία σε μια ποικιλία τύπων ιστού. Φαίνεται να έχουν συνεργική δράση και προάγουν τα ακόλουθα οφέλη:

• προκαλούν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των διαφόρων τύπων κυττάρων (π.χ. των βλαστικών κυττάρων, οστεοβλαστών, επιδερμικά κύτταρα)

• ενισχύουν/ρυθμίζουν τη παραγωγή κολλαγόνου, πρωτεογλυκανών και των Tissue Inhibitor of Metalloproteinases (TIMP)

• Προάγουν την αγγειογένεση και τη χημειοταξία

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

  •  Εμφύτευση μεγάλης ποσότητας αυτόλογων αυξητικών παραγόντων που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή δίχως ανεπιθύμητες ενέργειες.
  • Η εμφύτευση γίνεται με ένεση από τον Ορθοπαιδικό υπό την υπερηχογραφική καθοδήγηση στο ιατρείο του.
  • Ασφάλεια λόγω επεξεργασίας του αίματος του ασθενούς από υπερσύγχρονη εταιρία φαρμακευτικής βιοτεχνολογίας με μεγάλη εμπειρία.


Έγχυση PRP σε τενοντίτιδα του οπισθίου κνημιαίου σε έδαφος επικουρικού σκαφοειδούς οστού στο πόδι.
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Η μέση συγκέντρωση αιμοπεταλίων του αίματος είναι 200.000 ανά μL (φυσιολογικό εύρος 150,000-350,000 ανά μL).
Τα αιμοπετάλια είναι μικρά απύρηνα κυτταροπλασματικά θραύσματα μεγακαρυοκυττάρων και είναι υπεύθυνοι παράγοντες για αιμόσταση.

Παρά το γεγονός ότι τα αιμοπετάλια είναι κεντρικής σημασίας για τη διεργασία της πήξης - αιμόστασης, είναι επίσης απαραίτητα για την επούλωση των ιστών.
Το πρώτο βήμα της διαδικασίας επούλωσης είναι η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και ο σχηματισμός θρόμβων από αυτά.

Μετά την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, πολλοί παράγοντες της ανάπτυξης και της διαφοροποίησης απελευθερώνονται από τα α-κοκκία, οι οποίες είναι οι μονάδες αποθήκευσης των αιμοπεταλίων.

Ενενήντα πέντε τοις εκατό των υφιστάμενων παραγόντων, απελευθερώνονται από τα αιμοπετάλια μέσα στα πρώτα 10 λεπτά του σχηματισμού θρόμβου. In vivo και in vitro έρευνες δείχνουν επίσης ότι το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, προκαλεί υπερέκφραση των ενδογενών παραγόντων ανάπτυξης πέρα από ότι περιέχεται μέσα στο απλό συμπύκνωμα αιμοπεταλίων.

Επούλωση τραύματος περιλαμβάνει μια περίπλοκη διαδικασία που χωρίζεται συνήθως σε τρεις επικαλυπτόμενες φάσεις: φλεγμονή, πολλαπλασιασμός, και την αναδιαμόρφωση.

Μόλις ο ιστός τραυματιστεί αρχικά στο σημείο της βλάβης δημιουργείται αιμάτωμα, τα αιμοπετάλια έρχονται σε επαφή με το εκτεθειμένο κολλαγόνο δημιουργώντας αιμοστατικό θρόμβο, ταυτόχρονα αρχίζει η ενεργοποίηση αυτών τα οποία απελευθερώνουν αυξητικούς, βιοδραστικούς και αιμοστατικούς παράγοντες.

Κάθε παράγοντας παίζει ένα μοναδικό αλλά αλληλοεξαρτώμενο ρόλο στα αρχικά στάδια των ενδογενών και εξωγενών παραγόντων της διαδικασίας της πήξης.

Η πρόσβαση στο σημείο της πληγής από ουδετερόφιλα και μακροφάγα εμφανίζεται μέσα σε ώρες από τον τραυματισμό και είναι πιθανό να χρησιμεύουν για την φαγοκυττάρωση των συντριμμιών των ιστών.

Τις πρώτες ημέρες μετά τη βλάβη των ιστών ξεκινάει η παραγωγική φάση η οποία χαρακτηρίζεται από την αγγειογένεση, την εναπόθεση κολλαγόνου, τη δημιουργία κοκκιοματώδους ιστού , την επιθηλιοποίηση και τη συστολή – συρρίκνωση του τραύματος.

Η τελική φάση μπορεί να διαρκέσει από αρκετές εβδομάδες έως μήνες μετά την ιστική βλάβη και ονομάζεται φάση της ανάπλασης και περιλαμβάνει την ωρίμανση του κολλαγόνου και την απόπτωση των περισσευούμενων κυττάρων.

Τα οφέλη της μεθόδου με συμπυκνωμένα αιμοπετάλια πλάσματος, βασίζονται στην αλληλεπίδραση των συμπυκνωμένων αυξητικών παραγόντων που εμπεριέχονται στα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια.

Μερικοί από αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης είναι:

• platelet-derived endothelial growth factor,
• transforming growth factor–β,
• vascular endothelial growth factor,
• fibroblast growth factor,
• epidermal growth factor,
• and insulin-like growth factor -1.

Οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις αυτών των παραγόντων ανάπτυξης και της διαφοροποίησης, σε συνδυασμό με συγκολλητικούς πρωτεϊνικούς παράγοντες, όπως η πρωτεΐνη φιμπρονεκτίνης και vitronectin, είναι αυτές που ουσιαστικά είναι υπεύθυνες για την επουλωτική ικανότητα.

Προώθηση της μακράς αναγεννητική διαδικασία των χημειοταξία, τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, την απομάκρυνση των συντριμμιών των ιστών, την αγγειογένεση, τον εξωκυττάριο σχηματισμό θεμέλιας ουσίας, παραγωγή οστεοειδούς και τη σύνθεση κολλαγόνου.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η έγχυση του αυτόλογου πλάσματος εμπλουτισμένο με συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αποτελεί την αιχμή της σύγχρονης θεραπευτικής σε μυϊκούς τραυματισμούς (θλάσεις και ρήξεις μυών), καθώς και σε εκφυλιστικά νοσήματα των οστών (ελαφριάς και μέσης βαρύτητας οστεοαρθρίτιδα).

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα στο ιατρείο ή στην κλινική.


Αρχικά γίνεται λήψη αίματος από τον ίδιο τον ασθενή (10 cc), με ειδική σύριγγα. Η σύριγγα με το αίμα του ασθενούς τοποθετείται σε ειδικό μηχάνημα το οποίο ουσιαστικά διαχωρίζει - απομονώνει το πλάσμα του ασθενούς από το ολικό αίμα (διάρκεια 5+10 λεπτά- διπλή φυγοκέντρηση του αίματος για καλύτερη απομόνωση των αιμοπεταλίων).


Λήψη 10cc αίματος από το άνω άκρο του ασθενούς


Τοποθέτηση της φιάλης του αίματος στο ειδικό μηχάνημα διαχωρισμού των αιμοπετελίων PRP


Η πρώτη φυγοκέντρηση έχει ολοκληρωθεί.  Ο διαχωρισμός των αιμοπεταλίων είναι σαφής (κίτρινο υγρό).  Τα υπόλοιπα στοιχεία του αίματος έχουν συγκεντρωθεί στο κάτω φιαλίδιο (κόκκινο σκούρο υγρό)

Έναρξη της δεύτερης φυγοκέντρησης για την καθαρότερη απομόνωση των αιμοπεταλίων


Μετά το τέλος της δεύτερης φυγοκέντρησης λαμβάνουμε τα αιμοπετάλια πλούσια σε αυξητικούς παράγοντες


Η σύριγγα περιέχει πια μόνο το εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια πλάσμα - Platelets Reach Plasma - και είναι έτοιμο να εγχυθεί στη πάσχουσα περιοχή

Έγχυση PRP στην άρθρωση του γόνατος

Το απομονωμένο και εμπλουτισμένο με αιμοπετάλια πλάσμα εγχέεται στη πάσχουσα περιοχή άμεσα (άρθρωση του γόνατος, του ώμου ή στους τένοντες). Η διαδικασία είναι ανώδυνη και διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

Μπορεί να επαναληφθεί σε μία εβδομάδα και ανάλογα τη βαρύτητα του προβλήματος μπορεί να φθάσει και τις πέντε εγχύσεις.

Η θεραπεία με τους αυξητικούς παράγοντες αποτελεί σήμερα διεθνώς μια από τις κατωχηρωμένες μεθόδους αντιμετώπισης των τραυματισμών των μυών και τενόντων καθώς και μια από τις επιλογές για την αντιμετώπιση της ελαφράς ώς μετρίου βαθμού αρθρίτιδας των αρθρώσεων δίχως την εμφάνιση παρενεργειών ή ανεπιθύμητων αντιδράσεων αφού αποτελεί ένα συστατικό του ιδίου του οργανισμού του ατόμου που πάσχει.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image