ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ

Είναι η άρθρωση που σχηματίζεται μεταξύ του οστού της κλείδας και του ακρωμίου.  Οι κακώσεις της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης συμβαίνουν μετά από πτώση στον ώμο και μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την ρήξη -πλήρη τραυματισμό με λύση της συνέχειας - των συνδέσμων, οπότε και προκαλείται και το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης.

Κλινική εικόνα
Κλινικά ψηλαφάται έντονη ευαισθησία και πόνος στο σημείο της κάκωσης στον ώμο που συνοδεύεται με παραμόρφωση λόγω του ότι το εξωτερικό άκρο της κλείδας μετατοπίζεται προς τα πάνω. Επίσης παρατηρείται επώδυνος περιορισμός της κίνησης του ώμου.


Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση έχει υποστεί εξάρθρημα με τραυματισμό του συνόλου των συνδέσμων της.  Το βέλος δείχνει τη παθολογική διάσταση ανάμεσα στη κλείδα και στο ακρώμιο


Εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δεξιά μετά από πτώση του ατόμου στο έδαφος με προτεταμένο το δεξί άνω άκρο

Απεικονιστικός έλεγχος 

Ο ακτινολογικός έλεγχος αποτελεί την πρώτη επιλογή στη διερεύνηση της παθολογίας της άρθρωσης μετά τον τραυματισμό της.  


Ακτινογραφίες του ώμου δεξιά δυο διαφορετικών ατόμων.  Η κλείδα έχει μετατοπιστεί προς προς τα πάνω λόγω του τραυματισμού των συνδέσμων που τη συγκρατούν.

Πολλές φορές συμπληρωματικά, η αξονική τομογραφία της πάσχουσας περιοχής δίνει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το εξάρθρημα και τις γύρω ανατομικές οστικές δομές.


Αξονική τομογραφία του δεξιού ώμου αναδεικνείει με σαφήνεια τη προς τα πάνω μετατόπιση της κλείδας σε σχέση με το ακρώμιο (βέλος)

Η αξονική τομογραφία με τρισδιάστατη ανακατασκευή (3D reconstruction) δείχνει την ολοκληρωμένη τριών διαστάσεων εικόνα του ώμου ώστε ο θεράπων ορθοπαιδικός να κατανοήσει απόλυτα τις λεπτομέρειες της κάκωσης.


Αξονική τομογραφία του ώμου με τρισδιάστατη ανακατασκευή, 3D reconstruction.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η αντιμετώπιση του εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης εξαρτάται από τη σοβαρότητα του τραυματισμού.  Στο υπεξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής δεν συμβαίνει πλήρης ρήξη των συνδέσμων που συγκρατούν την κλείδα και έτσι δεν υπάρχει μεγάλη μετατόπιση του οστού προς τα πάνω.
Στη περίπτωση αυτή ο τραυματισμός αντιμετωπίζεται συντηρητικά με το άνω άκρο να αναπαύεται σε τριγωνικό επίδεσμο, μέχρι την εξάλειψη του πόνου (η οποία συμβαίνει συνήθως σε μία εβδομάδα), οπότε και αρχίζει η κινησιοθεραπεία του ώμου.


Ανάρτηση του αριστερού άνω άκρου σε τριγωνικό επίδεσμο

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

Η πλήρης ρήξη των συνδέσμων που συγκρατούν την κλείδα στην ανατομική της θέση οδηγεί στην εμφάνιση εξαρθρήματος του οστού δηλαδή η κλείδα χάνει πλήρως την ανατομική συνέχεια της με τον ώμο.  Το εξάρθρημα της κλείδας αντιμετωπίζεται συνήθως χειρουργικά.  Υπάρχουν σήμερα σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για την επαναφορά της κλείδας στην ανατομική του θέση και σταθεροποίησή αυτής.  

Στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η αποκατάσταση της μετατόπισης της κλείδας και η επαναφορά του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες το συντομότερο δυνατό. 

Το παραμελημένο εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης προκαλεί άσχημο κοσμητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα έντονο στις γυναίκες, και έχει σημαντική επίπτωση στη λειτουργία του ώμου ιδίως σε νέους ασθενείς και αθλητές.  

Ηλικιωμένοι ασθενείς, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις και με απλές περιπτώσεις εξαρθρήματος της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης μπορεί να αντιμετωπιστούν συντηρητικά και με αρκετά καλά αποτελέσματα.

Επαναφορά και σταθεροποίηση της κλείδας στην ανατομική της θέση με ειδικό εμφύτευμα


Διάνοιξη σήραγγας στο οστούν της κλείδας για την εισαγωγή του ειδικού εμφυτεύματος Tightrope (Arthrex USA)


Στον κύκλο φαίνεται στο ειδικό εμφύτευμα σταθεροποίησης της κλείδας


Μετεγχειρητική ακτινογραφία στην οποία η κλείδα έχει επανέλθει στην ανατομική της θέση.  Το βέλος δείχνει το εμφύτευμα σταθεροποίησης του οστού - Tightrope Arthres USA-


Εικόνα του ασθενούς άμεσα μετά το χειρουργείο.  Η παραμόρφωση του ώμου έχει πλήρως αποκατασταθεί

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image