ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΑΡΘΡΩΣΗ

H ποδοκνημική άρθρωση βρίσκεται στο σημείο που συναντώνται η κνήμη με το πόδι. Δημιουργείται από το κάτω πέρας της κνήμης και της περόνης και της άνω επιφάνειας του αστραγάλου. Το φορτίο που δέχεται η άρθρωση περνά κυρίως από την σύνδεση της κνήμης και του αστραγάλου.

Η κνήμη δημιουργεί το έσω σφυρό (η προεξοχή που βρίσκεται από την έσω πλευρά), και η περόνη το έξω σφυρό (προεξοχή που βρίσκεται προς τα έξω).
Το έσω και έξω σφυρό ενώνεται με το οστούν του αστραγάλου σε ειδικές επιφάνειες αυτού οι οποίες καλύπτονται από αρθρικό χόνδρο.

Το οστούν του αστραγάλου είναι ευρύτερο μπροστά και πιο στενό προς τα πίσω. Όταν ο άκρος πόδας κάμπτεται ραχιαία (προς τα πάνω), το ευρύ τμήμα του αστραγάλου κινείτε και ενσφηνώνεται στο έξω και έσω σφυρό δημιουργώντας ένα σταθερό σύμπλεγμα σε σύγκριση με το πόδι όταν βρίσκεται σε πελματιαία κάμψη (κάμψη προς τα κάτω).

Η ποδοκνημική άρθρωση περιβάλλεται από ισχυρό σύμπλεγμα συνδέσμων (έξω, έσω, μπροστά και πίσω), οι οποίοι αυξάνουν την σταθερότητα και επομένως τη δύναμη για την επιτέλεση των ανατομικών κινήσεων του ποδιού.

Ο τραυματισμός των συνδέσμων και των οστών είναι συχνός στους αθλητές (διάστρεμμα, κάταγμα έσω ή έξω σφυρού κ.α.). Η θεραπεία των κακώσεων της ποδοκνημικής άρθρωσης απαιτεί προσοχή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται.

Πέριξ της άρθρωσης περνούν πολλοί τένοντες που καταλήγουν στο πόδι (καμπτήρες και εκτείνοντες των δακτύλων), ή στην πτέρνα (Αχίλλειος τένοντας).
Τέλος οι αρτηρίες και οι φλέβες που αρδεύουν και παροχετεύουν αντίστοιχα την ποδοκνημική και το πόδι.

Η ποδοκνημική άρθρωση που αποτελείται από την κνήμη, την περόνη και τον αστράγαλο.  Στο σχήμα επίσης υπάρχουν η πτέρνα, το σκαφοειδές οστούν, το κυβοειδές οστούν και τα σφηνοειδή οστά.

Δύο από τους σημαντικότερους συνδέσμους που ενώνουν το έξω σφυρό με τα οστά του αστραγάλου (πρόσθιος αστραγαλοπερονιαίος σύνδεσμος) και της πτέρνας (πτερνοπερονιαίος σύνδεσμος).


Δελτοειδής σύνδεσμος με τις τρείς μοίρες του, που ενώνει το έσω σφυρό της κνήμης με τα οστά του ποδιού.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image