ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ

ΩΛΕΝΙΑ ΝΕΥΡΙΤΙΔΑ


Η διαδρομή του ωλένιου νεύρου στη σύστοιχη αύλακα στον αγκώνα

Η ωλένια νευρίτιδα αναφέρεται σε φλεγμονή του ωλένιου νεύρου η οποία προκαλείται από πίεση αυτού κατά τη διαδρομή του πίσω από τον αγκώνα. Φυσιολογικά το ωλένιο νεύρο περνά από μια ειδικά διαμορφωμένη περιοχή στην εσωτερική πλευρά του αγκώνα.

Κινηματική της άρθρωσης του αγκώνα και η σχέση της με το ωλένιο νεύρο.

Η καθοδική πορεία του νεύρου καταλήγει στο χέρι όπου και παρέχει αισθητικότητα στο μικρό και τον μισό του παράμεσου δακτύλου.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Οι ασθενείς που πάσχουν από ωλένια νευρίτιδα αναφέρουν συχνά αιμωδίες στον παράμεσο και μικρό δάκτυλο στο χέρι καθώς και άλγος στην εσωτερική πλευρά του αντιβραχίου. Επίσης μπορεί να αναφέρουν έντονα νυχτερινά συμπτώματα. Οι αθλητές που ασχολούνται με ρήψεις όπως οι ακοντιστές και οι σφαιροβόλοι υποφέρουν από το σύνδρομο λόγω της χρόνιας έλξης του ωλένιου νεύρου.

Η κόκκινη και η μπλέ περιοχή στο χέρι δείχνουν τα πεδία πόνου και αιμωδιών αντίστοιχα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συντηρητική αγωγή για την αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας συχνά έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Η παρατεταμένη διατήρηση της κάμψης στην άρθρωση του αγκώνα προκαλεί πολλές φορές ερεθισμό του ωλένιου νεύρου.
Η λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού από τον ασθενή συνήθως αναδεικνύει δραστηριότητες και συνήθειες που προκαλούν τον νευρικό ερεθισμό.

Συστήνεται στους ασθενείς να μην κρατούν τους αγκώνες του λυγισμένους για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή της άρθρωσης σε σκληρές επιφάνειες (γραφείο).
Οι ασθενείς που παρουσιάζουν νυχτερινά συμπτώματα συνήθως ανακουφίζονται με την εφαρμογή ειδικών ναρθήκων που διατηρούν τον αγκώνα σε έκταση.

Η φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα συνήθως ωφελεί διότι βελτιώνει το τοπικό οίδημα του νεύρου και καταπολεμά αποτελεσματικά τον πόνο.
Οι ενέσεις με κορτιζόνη δεν έχουν συνήθως θέση στο θεραπευτικό πλάνο της νόσου.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ωλένιας νευρίτιδας αποτελεί και την οριστική λύση του προβλήματος.
Η συντηρητική αγωγή πρέπει να εφαρμόζεται για διάστημα 4-6 μηνών και περιλαμβάνει ανάπαυση, αλλαγή των συνηθειών και δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το ωλένιο νεύρο στον αγκώνα, φαρμακευτική αγωγή . Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα τα συμπτώματα παραμένουν ή αυξάνουν τότε ο Ορθοπαιδικός θα συστήσει τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι ενδείξεις είναι:

• έντονος και μη υποχωρών πόνος στο αντιβράχιο και το χέρι (μικρό και παράμεσο δάκτυλο). Ατροφία στους μύες στο έσω ημιμόριο του αντιβραχίου και του μυες της παλάμης.
• Ηλεκτρομυογραφικά ευρήματα που να υποδεικνύουν μέτρια ως και σοβαρή βλάβη του ωλενίου νεύρου.

Ο Ορθοπαιδικός με τη χρήση μικροσκοπίου και τεχνικές μικροχειρουργικής αποσυμπιέζει το νεύρο, το απελευθερώνει από την ανατομική του περιοχή και το μετατοπίζει έμπροσθεν της άρθρωσης. Το νεύρο στην νέα θέση του καλύπτεται από το υποδόριο λίπος (υποδόρια μετατόπιση), ή τοποθετείται ανάμεσα στις μυϊκές ομάδες των μυών του αντιβραχίου (ενδομυϊκή μετατόπιση).
Το πια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί θα το αποφασίσει ο Ορθοπαιδικός σύμφωνα πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Η διάρκεια της επέμβασης είναι 60 περίπου λεπτά και γίνεται με ολική ή στελεχιαία αναισθησία.
Ο ασθενής παραμένει στη κλινική για 24 ώρες για την λήψη της πλήρους ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας


Τομή δέρματος και παρασκευή του καναλιού που περιέχει το ωλένιο νεύρο.Το ωλένιο νεύρο ανευρίσκεται πίσω από τον έσω επικόνδυλο.

Παρασκευή του ωλενίου νεύρου.

Το ωλένιο νεύρο μετατοπίστηκε στη προσθία επιφάνεια της άρθρωσης του αγκώνα. 
Το νεύρο στη νέα του θέση δεν δέχεται πιέσεις με αποτέλεσμα τη σταδιακή υποχώρηση των συμπωμάτων του ασθενή.

Arthro Heal Clinic, www.arthrohealclinic.gr link image